Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (ZŠ)

Lázně Prachatice (ZŠ)

Beseda ve školní družině s příslušníky Policie ČR – bezpečnost dětí (ŠD)

V pondělí jsme se sešli na místním hřišti s příslušníky PČR. Na úvod žákům předvedli základní výbavu každého policisty s vysvětlením, k čemu jednotlivé součásti výstroje slouží.Hlavním tématem byla bezpečnost dětí při sportovních činnostech a zvýšená opatrnost vzhledem k blížícím se letním prázdninám. Na konci besedy si děti prohlédly policejní auto a vyzkoušely výstražné systémy.

Laser aréně Písek (ZŠ)

Osmáci a deváťáci si zařádili v Laser aréně Písek! Výkony při hrách vykompenzovali pizzou a koktejly!

ZOO Hluboká n/Vl (ZŠ)

Volby do školního parlamentu (ZŠ)

V červnu si sedmáci připravili ,,volby do školního parlamentu". Svými stranami a programy oslovili páťáky a šesťáky, kteří pečlivě vybírali a ,,volili". Volební komise dbaly na dodržování všech pravidel jako u voleb opravdových. Pro zmíněné školáky tak volby nebudou žádnou neznámou.

Plavání (ZŠ)

Návštěva chlumanské zahrady (MŠ)

Koťata a Velké Žabičky navštívili dne 28. 6. chlumanskou Ky.By. zahradu.

Rozloučení s předškoláky (MŠ)

V úterý 21. 6. proběhlo v MŠ netradiční rozloučení s budoucími prvňáčky. Pro děti a jejich rodiče si paní učitelky připravily malbu na trička dle vlastní fantazie, stanoviště s úkoly, která prověřila jejich znalosti, ale i taneční schopnosti. To vám bylo veselo! Na památku děti dostaly tematické placky a knihy s věnováním.

Cyklovýlet 22. 6. 2022 (ZŠ)

Cyklovýlet 21. 6. 2022 (ZŠ)

Pasování na čtenáře (ZŠ)

Slovenský den ve školní jídelně

Závěrečné práce (ZŠ)

Ve středu 15. 6. představili deváťáci své závěrečné práce učitelkám a mladším spolužákům. Prezentace se týkaly různých oborů a témat - od jazyků přes přírodovědu, zeměpis, historii, hudební výchovu, informatiku až po fyziku. Nejenže si připravili zajímavá témata, dokázali o nich i zajímavě vykládat. Některé překvapila tréma, jiné drobné technické obtíže, ale všichni zvládli vše výborně! Budoucím deváťákům nasadili laťku poměrně vysoko!

Sbírka určená výstavbě Domu pro Julii

V naší škole v květnu proběhla sbírka určená výstavbě Domu pro Julii, což bude dětský hospic v Brně. Prozatím poskytuje péči dětem v jejich domácím prostředí od roku 2020. Na stránkách www. dumprojulii.com funguje e-shop, pomocí kterého je možno rovněž přispět. Jde o velmi zásadní a záslužný projekt, jenž potřebuje nemalou podporu. Naše škola přispěla (s pomocí veřejnosti) částkou 2 871,- Kč. Děkujeme všem, neboť i malá finanční pomoc se cení. Dětem není téma smrti cizí a ví, že koloběh života se jednou uzavře. Bude - li to možné důstojným způsobem i díky hospicům, pak se sbírka účinkem neminula.

Výšlap na hrad Helfenburk aneb cesta plná dobrodružství (MŠ)

Ve středu 8. 6. navštívili děti z MŠ hrad Helfenburk. Během cesty děti plnily úkoly a řešily zapeklité hádanky. Za odměnu na ně čekalo příjemné posezení u ohně v podobě opékání buřtů a prohlídka hradu.

Poslední tvoření ve školní družině (ŠD)

Chováme se jako zvířata (ŠD)

V pátek 3. června jsme se v družině ,,chovali jako zvířata“. Museli jsme spolupracovat jako mravenci při nošení potravy, krmili jsme mláďata jako ptáci, nosili jsme si domek jako šnek, orientovali jsme se pomocí sluchu jako krtci a chodili s dlouhým tělem jako housenka. Všechny úkoly jsme splnili s chutí a s chutí jsme také snědli sladkou odměnu.

Muzeum Dinosauria v Praze (ZŠ)

7. 6. navštívili žáci 1. stupně muzeum Dinosauria v Praze. Kromě prohlídky modelů a koster dinosaurů si také mohli prohlédnout unikátní sbírku minerálů, vyzkoušet si interaktivní zařízení, pomocí kterých se dověděli spoustu zajímavých věcí o životě dinosaurů a práci paleontologů.

Zvířata na dvorku (MŠ)

Maminka má svátek (MŠ)

Londýn - královské město na Temži - školní zájezd (ZŠ)

V týdnu od 23. do 27. května se 25 žáků z 6. - 9. ročníku zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie. V úterý byla na programu procházka Londýnem kolem Westminsterského paláce, budov parlamentu s Alžbětinou věží a zvonem Big Ben, přes St. James park k Buckinghamskému paláci, přes Green Park do Hyde Parku, zpět k Piccadilly Circus, dále na Trafalgar Square, po mostě přes Temži k London Eye. Z výšky jsme shlédli na celý Londýn. Druhý den jsme navštívili Stonehenge a Windsor. Čtvrtek pak byl věnován opět Londýnu - Tower, Tower Bridge, Madame Tussaud´s (voskové figuríny) a nákupy na Oxford Street. Dvě noci strávily děti v rodinách, projely se nejstarším metrem na světě, zažily projetí Eurotunelem a v pátek se šťastně a plny dojmů vrátily domů.

Den matek (ZŠ, MŠ)

Výšlap na rozhlednu Haniperk (ZŠ)

Exkurze v SRŠ Vodňany (ZŠ)

Lehkoatletická olympiáda - 1. stupeň - školní kolo (ZŠ)

Světový den včel (MŠ)

Víte, že i včeličky slaví svůj svátek? Dne 20. května se slavil Světový den včel. A my jsme si to s dětmi nenechali ujít.

Seznam dětí (dle přidělených kódů) přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Seznam naleznete v Dokumentech ZŠ.

Lehkoatletická olympiáda - 2. stupeň - školní kolo (ZŠ)

Řecký den ve školní jídelně

Navýšení stravného pro strávníky z MŠ a ZŠ od 1. 5. 2022

Nové ceny naleznete v Dokumentech ZŠ.

Noc s čarodějnicemi (ZŠ)

Na Noc nejen s Andersenem (odpolední čtení v komunitním centru) navázala Noc s čarodějnicemi pro děti z II. stupně (účastnili se šesťáci a osmáci). Na programu bylo čtení z knihy Hynka Klimka, výtvarné práce, vaření a pečení, různé soutěže a noční ,,papírkovka", a to vše v tříčlenných skupinách. Jako obvykle se nejvíc líbilo půlnoční hledání úkolů venku v areálu školy (fantazie dětí a okolnosti - venčící kolemjdoucí - umí strach pořádně vybudit). Odměnou pro všechny byly nejen zážitky, ale i drobné laskominy.

Noc nejen s Andersenem aneb Čte celé Mexiko

U příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena proběhl 29. 4. 2022 v Komunitním centru Bohumila Havlasy "minimaraton ve čtení" - "Noc nejen s Andersenem aneb Čte celé Mexiko".

Pohádkové spaní v MŠ

Ze čtvrtka (28. 4.) na pátek byl pro děti připraven netradiční program v podobě pohádkového přespání v MŠ přes noc. Byl to večer plný zábavy a her s pohádkovou tematikou, kdy si děti ozkoušely nejen své znalosti z pohádek, ale i fyzickou zdatnost. O závěrečnou sladkou tečku se postarala šikovná paní asistentka Evička - upekla dětem dort - a společnými silami jsme si ho ozdobili a snědli.

Seznam žáků (dle přidělených kódů) přijatých do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Seznam naleznete v Dokumentech ZŠ.

Minikopaná (ZŠ)

Kniha je můj kamarád - projektový týden (MŠ)

Paní učitelky si pro děti připravily projektový týden věnovaný knihám. Program byl velice pestrý – v pondělí si děti donesly své oblíbené knihy, v úterý jsme navštívili místní knihovnu, ve středu vyráběli papír, ve čtvrtek nás čekalo přespání přes noc ve školce – samozřejmě jak jinak než s pohádkovou tematikou - a týden jsme zakončili akcí „Nejen Noc s Andersenem aneb Čte celé Mexiko“.

Došlo k aktualizaci dokumentů Informace o cenách a provozu ŠJ a Vnitřní řád ŠJ.

Exkurze Praha (ZŠ)

Expozici Evoluce v Národním muzeu navštívili žáci II. stupně. Poutavý výklad průvodkyně zaujal mnohé a byl vhodným doplňkem k běžné výuce. Cestou se děti seznámily s různými pamětihodnostmi našeho hlavního města.

Cirkus (MŠ)

V pondělí 25. 4. navštívil naši MŠ cirkus. Žonglovalo se, jezdilo na jednokolce, kouzlilo a nechyběla ani cvičená zvířata v podobě pejsků. Byl to doslova program plný zábavy!

Den Země (ZŠ)

projektový den

Naše Země slaví svátek (MŠ)

Celý týden se v naší škole odehrával v duchu svátku Dne Země. Společně jsme si povídali o tom, jak naše Země vypadá, zamýšleli se nad tématem ochrany a významu naší planety, zopakovali si, do kterých kontejnerů dáváme jaký odpad. Také jsme tematicky tvořili, dali naší planetě sliby, navštívili místní sběrný dvůr a na závěr jsme naši Zemi obdarovali v podobě bylinek, které jsme zasadili u školky.

Sportovní den (ZŠ)

Přijímací řízení do ZUŠ 2022-23

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

OZNÁMENÍ O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY STRUNKOVICE NAD BLANICÍ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Informace naleznete v Dokumentech MŠ.

Velikonoční dílna (ZŠ)

Velikonoce u Koťat (MŠ)

Nejen Noc s Andersenem aneb Čte celé Mexiko

U příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena pořádá ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí a DDM Prachatice akci "Nejen Noc s Andersenem aneb Čte celé Mexiko" - ta bude probíhat 29. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 v Komunitním centru Bohumila Havlasy ve Strunkovicích nad Blanicí.

Provoz ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 14. 4. 2022

ZŠ - Velikonoční prázdniny

MŠ - provoz přerušen

ŠJ - provoz přerušen

---

15. 4. 2022 - Velký pátek

18. 4. 2022 - Velikonoční pondělí

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Velikoniční hry (ŠD)

Hry a soutěže prověřily naši rychlost, hbitost a šikovnost.

Malování, kreslení a tvoření (ŠD)

Vývoj světové rockové hudby ve 20. století (ZŠ)

V úterý 12. 4. se naši žáci seznámili s vývojem světové rockové hudby ve 20. století. Varáci představili různé interprety napříč celým světem. V závěrečném kvízu byli úspěšní řešitelé odměněni hudebním časopisem.

Velikonoční atmosféra v MŠ

Okresní kolo recitační soutěže (ZŠ)

6. 4. se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže. Za naši školu se zúčastnila Marie Klímová a Eliška Pártlová, která získala Cenu poroty za předání představy divákovi. Gratulujeme!

Maďarský den ve školní jídelně

Sokolnictví (ZŠ)

Kvůli nepřízni počasí se ukázka sokolnictví přesunula do tělocvičny. Poutavé vyprávění bylo doplněno živými exempláři sov a orla skalního. Děti si mohly všechny ptáky pohladit, klást otázky chovateli a nechat si dravce proletět nad hlavou.

Projektový den (ZŠ)

Deváťáci si 28. 3. v rámci projektového dne zaměřeného na volbu povolání vyzkoušeli profesi učitele, prostřídali se v různých třídách i předmětech.

Zimo, zimo, táhni pryč (MŠ)

Dobrá zpráva, děti ze školky to zařídily. Zima je pryč, odplula po řece Blanici.

Vaření - 8. ročník (ZŠ)

Matematický klokan (ZŠ)

18. 3. se uskutečnilo školní kolo Matematického klokana. Vítězem školního kola se stal v kategorii Benjamin Tadeáš Šmahel (6. r.) a v kategorii Kadet Jan Zahradník (8. r.). Gratulujeme!

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ)

17. 3. 2022 se konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Z naší školy se zúčastnila v II. kategorii žákyně 9. ročníku Petra Kubičková.

Den otevřených dveří (ZŠ)

15. 3. se v budově 1. stupně konal Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Kromě prohlídky učeben si děti také vyzkoušely plnění různých úkolů např. stavění hradu z geometrických tvarů, uvolňovací cviky, které jsou důležité pro prvopočáteční psaní, skládání apod. O budoucí prvňáčky se po celou dobu prohlídky vzorně starali žáci 4. a 5. třídy.

Ten dělá to a ten zas tohle (MŠ)

Každý den se děti doslova proměnily v někoho jiného. Stali jsme se kadeřnicí, muzikantem, lékařem, pošťákem, pekařem, popelářem, sportovcem, strojvedoucím apod. Hráli jsme spousty tematických pohybových her, vedli diskuze, vyráběli, povídali si o tom, co dělají naši rodiče a čím bychom chtěli být, až vyrosteme.

Ukrajinský den (MŠ)

V úterý 8. 3. proběhl ve strunkovické školce Ukrajinský den, který jsme započali výrobou ukrajinské vlajky i samotnou malbou na obličej. Následovaly tematické pohybové aktivity (na vojáky) a diskuze na téma válka. Cílem této diskuze bylo zmapovat, zda mají přehled o tom, co se děje ve světě. Z výsledků naší diskuze jsme byli mile překvapeni, jelikož toto téma nebylo dětem vůbec cizí.

Školní kolo recitační soutěže (ZŠ)

8. 3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. V pěti kategoriích přednášelo celkem 31 dětí. Podrobnější informace naleznete na stránce Soutěže.

Ukrajinský den ve školní jídelně

Zápis do 1. ročníku základní školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Zápis do mateřské školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ)

V pondělí 28.2.2022 se v naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V I. kategorii (6. a 7. třídy) se zúčastnilo šest dětí a v II. kategorii (8. a 9.třídy) soutěžily dvě žákyně. Vítězem I. kategorie se stal Jáchym Matějka a v II. kategorii vyhrála Petra Kubičková. Všem děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Den otevřených dveří

Pozvánku naleznete v Dokumentech ZŠ.

Karneval (MŠ)

V pátek 18. 2. se v MŠ konal tradiční karnevalový rej, kdy děti i paní učitelky přišly v maskách. Pro děti byl připravený bohatý program (hry, soutěže, tanec, volná zábava), na kterém se podíleli i žáci z 2. stupně. Děkujeme! Na závěr byla každá maska odměněna malou pozorností a pamětním listem.

Italský den ve školní jídelně

Bruslení

Oslavy sv. Valentýna (MŠ)

Na sv. Valentýna děti vyráběly srdíčka, kterými obdarovaly své nejbližší (maminky, tatínky, babičky, sourozence či kamarády). Věříme, že se přáníčka líbila, protože byla tvořena s láskou.

Zimní sportovní olympiáda (MŠ)

V pátek 11. 2. proběhla v MŠ sportovní olympiáda. Paní učitelky pro děti připravily různá stanoviště ve třídách (slalom, střelbu na branku, závody na bobech, lyžování apod.). Odměnou za vydařené sportovní odpoledne byl pro děti diplom a sladká tečka.

Ptáčci v zimě (MŠ)

Zrušení povinného testování ve školách od 19. 2. 2022

Podrobnější informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Daleko na severu je grónská zem (MŠ)

Týdenní celek s názvem "Daleko na severu je grónská zem" zavedl Malé a Velké Žabičky do krajů sněhu a ledu. Děti se seznámily s jejich obyvateli, zvířaty a životními podmínkami.

Tančím, abych žil (MŠ)

Od 24. - 28. 1. se v MŠ projektového týdne (pod vedením externisty) "Tančím, abych žil" účastnila Koťata a Velké Žabičky. Děti se seznámily s různými obdobími (antika, pravěk …) a s příslušnými znaky, tradicemi, architekturou či oblečením pro jednotlivá období. Samozřejmě nechyběl ani tanec, jak už napovídá samotný název projektu. Naučili jsme se jich hned několik: Cesta do pravěku, Skřítkové a víly, Maškarní bál atd. Byl to krásný týden plný zábavy, tvoření a skotačení.

Lyžařský výcvikový kurz (ZŠ)

Z důvodu nařízené karantény bude zítra (ve čtvrtek 3. 2. 2022) probíhat v 6. až 9. ročníku distanční výuka dle rozvrhu.

Karanténa pro 6.-9. ročník ZŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace ke karanténě zaslané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích naleznete v Dokumentech ZŠ.

Školní kolo olympiády v českém jazyce (ZŠ)

27. 1. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce - I. kategorie (8. + 9. ročník). Vítězkami jsou Kateřina Kubičková a Anne-Marie Straková z 9. ročníku. Do okresního kola postupuje Anne-Marie Straková. Gratulujeme!

Karanténa pro 6. a 7. ročník ZŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace ke karanténě zaslané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích naleznete v Dokumentech ZŠ.

Z důvodu nařízené karantény bude v pátek 28. 1. 2022 probíhat v 6. a 7. ročníku (celé třídy) distanční výuka dle rozvrhu.

Karanténa je nařízena pro celý sedmý ročník a pro chlapce šestého ročníku.

Stavitelé mostů (MŠ)

V úterý 24. 1. se v MŠ uskutečnil projektový den „Stavitelé mostů“ se zaměřením na polytechnické vzdělávání. Jednalo se o zábavný a vzdělávací program společnosti Malá technická univerzita, ve kterém se děti se dozvěděly zajímavé poznatky o technickém světě kolem nás. Pomocí obrázkové knihy se seznámily s životem Karla IV., naučily se postavit pilíře, z nich následně most podle technických plánků a názorně si i vyzkoušely některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost, co plave či neplave na povrchu vody).

Na cestě k severnímu a jižnímu pólu (MŠ)

Karanténa pro 2. oddělení ŠD Strunkovice nad Blanicí

Informace ke karanténě zaslané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích naleznete v Dokumentech ŠD.

Karanténa pro MŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace ke karanténě zaslané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích naleznete v Dokumentech MŠ.

Od 14. 1. do 17. 1. (včetně) je 3., 6. - 9. třída v karanténě.

Třídy přechází na distanční výuku dle rozvrhu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Tři králové (ZŠ)

My Tři králové jdeme k vám (MŠ)

Zdravější školní obědy pro naše děti s přídavkem rybího oleje s OMEGA 3 mastnými kyselinami (EPA, DHA) a vitamíny A, D a E

Naše školní jídelna se zapojila do projektu Státního zdravotního ústavu Brno, Centrum zdraví a výživy potravin, zaměřeného na obohacování školních obědů rybím olejem, který obsahuje živiny důležité pro správný růst, vývoj a imunitu dětí. Podrobnější informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Vánoční tvoření a besídka - 2. tř. (ZŠ)

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Vánoční besídky (ZŠ)

Vánoční pečení (ZŠ)

Žáci z II. stupně soutěžili v pečení vánočního cukroví.

Přání MŠ

Čekáme na Ježíška (MŠ)

Těšíme se na Vánoce (MŠ)

Prosinec nám přináší nejkrásnější období v roce, kdy na dveře klepe adventní čas. Tento předvánoční čas je v naší školce vyplněn nespočtem tematických aktivit. Na návštěvu k nám zavítal Mikuláš s čerty a anděly, plnili jsme úkoly z adventního kalendáře, nacvičovali na besídku pro rodiče, zdobili vánoční stromeček, vyráběli jsme vánočních přání, povídali si o vánočních tradicích a zvycích apod.

Návštěva posilovny (ZŠ)

Žáci z II. stupně v rámci hodin Tv navštívili posilovnu.

Trpasličí sraz (ZŠ)

Organizace ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 20. 12. 2021

Základní škola
 • 20.-22. 12. 2021 volné dny pro žáky
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2022 - nástup do školy

ŠD v provozu 20.-22. 12. 2021 (8.00-12.00) pro přihlášené žáky.

Mateřská škola
 • 20.-22. 12. 2021 - běžný provoz
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - vánoční prázdniny
 • od 3. 1. 2022 - běžný provoz
Školní jídelna
 • 20.-22. 12. 2021 - běžný provoz
 • 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 - provoz přerušen
 • od 3. 1. 2022 - běžný provoz

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Předvánoční exkurze páťáků v Prachaticích (ZŠ)

Malování na tašku (ZŠ)

My se čertů nebojíme (ŠD)

Abychom si dodali odvahu, vyrobili jsme si masky, namalovali čerty, a pak jsme strávili odpoledne plné her a soutěží. Nechyběla ani sladká odměna.

Halloween ve školní družině (ŠD)

Lucerničky, dýně, kočky, netopýři – všechny děti rády tvoří.

Podzimní tvoření ve školní družině (ŠD)

Rozmary počasí a barevný podzim nás inspirovaly ke kreslení, malování, stříhání a lepení.

Organizace ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 13.-17. 12. 2021

1. stupeň ZŠ
 • 13.-15. 12. - výuka dle rozvrhu
 • 16. 12. - vánoční dílna - výuka ukončena 11,25 hod.
 • 17. 12. - třídní besídky - výuka ukončena 11,25 hod.
2. stupeň ZŠ
 • 13.-15. 12. - výuka dle rozvrhu
 • 16. 12. - vánoční pečení - výuka ukončena 12,20 hod.
 • 17. 12. - třídní besídky - výuka ukončena 12,20 hod.

Mateřská škola - běžný provoz

Školní jídelna - běžný provoz

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Ze života druháků (ZŠ)

Čerti (ZŠ)

Vaření - 8. ročník (ZŠ)

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Tři prasátka (MŠ)

Adventní věnce (ZŠ)

Žáci z 6.-9. ročníku tvořili adventní věnce.

Z pohádky do pohádky (MŠ)

Měsíc listopad se nesl v pohádkovém duchu: Budulínek, Tři prasátka, Perníková chaloupka a Hrnečku vař! Dětem jsme pohádky četli, rozebírali jejich děj, dramatizovali, hráli, malovali si i o nich zazpívali. Byl to zkrátka pohádkový týden a k dětství pohádky patří.

Informace k testování 22. a 29. 11. 2021

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ

Naučný program Ježek a téma týdne Na svatého Martina (MŠ)

Malování na obličej (ZŠ)

Chlapci z 8. a 9. ročníku v rámci předmětu Výtvarná výchova

Vzdělání a řemeslo (ZŠ)

Informace pro 1. a 4. ročník ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace naleznete v Dokumentech ZŠ

DRAKIÁDA (MŠ)

Dne 4.11. se uskutečnila v naší MŠ „DRAKIÁDA“. Draci všech barev, tvarů a velikostí se vznášeli na Hořickém kopci. Děti si to užily a za účast byly odměněny pamětním listem.

Halloweenské spaní (MŠ)

Z úterka 26. října na středu 27. října 2021 proběhlo v MŠ Halloweenské spaní. Děti i paní učitelky přišly ve strašidelných převlecích, společně dlabaly dýně, zdobily cupcaky, tančily a dováděli. Nechyběla ani zkouška odvahy v podání stezky na zahradě MŠ. Nicméně ten nejodvážnější čin na děti teprve čekal. Přespání v MŠ bez maminek a tatínků. A jak to zvládly? Noc byla vcelku klidná a ráno nad společnou snídaní samé usměvavé tváře plné dojmů a zážitků.

Halloweenský týden (MŠ)

Opatření z rozhodnutí vlády ČR

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Vzhledem k závažnosti situace prosím testování bez přítomnosti rodičů.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Projektový den (ZŠ)

Projektový den k 103. výročí vzniku samostatného československého státu.

Štafeta 100+3 (ZŠ)

Štafetový běh k 103. výročí vzniku samostatného československého státu.

Organizace ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 25. - 29. 10. 2021

Základní škola (školní družina)
 • 25. 10. a 26. 10. 2021 - výuka
 • 27. 10. a 29. 10. 2021 - podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2021 - státní svátek
Mateřská škola
 • 25. - 27. 10. 2021 - běžný provoz
 • 28. 10. 2021 - státní svátek
 • 29. 10. 2021 - provoz přerušen
Provoz školní jídelny
 • 25. - 27. 10. 2021 - běžný provoz
 • 28. 10. 2021 - státní svátek
 • 29. 10. 2021 - provoz přerušen

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Malování na kameny (ZŠ)

8. a 9. ročník v rámci předmětu Výtvarná výchova

Podzim v lese (MŠ)

Děti tvořily, zpívaly a pracovaly na téma Podzim v lese. Celý týden jsme završili dramatizací pohádky Pod hříbkem.

Separační metody (ZŠ)

8. ročník v rámci předmětu Chemie

Vaření (ZŠ)

8. ročník v rámci předmětu Rodinná výchova

Mikroskopování (ZŠ)

6. ročník v rámci předmětu Přírodopis

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 15. 10. 2021

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dochází k organizačním změnám v Základní škole Strunkovice nad Blanicí:

1. stupeň – aktivity dle pokynů TU

2. stupeň – distanční výuka dle pokynů TU

Školní družina - mimo provoz

Školní jídelna - mimo provoz

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ

Ředitelka školy oznamuje, že 15. 10. 2021 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie (7,30 – 15,00) uzavřena strunkovická mateřská škola – projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Bezpečně na vlnách (ZŠ)

Program o kyberšikaně a nástrahách na sociálních sítích si pro děti připravil PORTUS Prachatice.

Šipkovaná (ZŠ)

Během projektového dne 27.9. 2021 děti ze 6. ročníku trávily dopoledne s prvňáčky. Pomáhaly jim přečíst úkoly připravené jejich paní učitelkou. Otázky byly označeny barevnou stužkou na trase od školy na hřiště. Na konci všechny čekaly sladkosti nejen od paní učitelky a paní asistentky, ale také muffiny upečené žákyní 6. třídy.

Září u druháků (ZŠ)

Podzim v MŠ (MŠ)

Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě změn v přírodě kolem nás. Pro vytvoření vztahu dětí k podzimnímu období jsme i my, v naší MŠ, zařadili téma motivované touto problematikou tak, aby se děti blíže seznamovaly s přírodou kolem nás pomocí všech smyslů.

Den otevřených dveří

27. 9. 2021 uspořádala naše škola den otevřených dveří ku příležitosti 30. výročí úplné základní školy, celkové rekonstrukce a půdní vestavby v budově I. stupně. Účast velmi mile překvapila, podívat se přišli bývalí žáci i zaměstnanci.

Projektový den (ZŠ)

Princezna na hrášku (MŠ)

Ve středu 22. 9. navštívilo MŠ divadlo "Z bedny" s pohádkou Princezna na hrášku. Děti byly aktivně zapojovány do děje a pomáhaly pohádkovým bytostem plnit různé úkoly ( třídění ovoce a zeleniny, třídění odpadu apod.). Společně jsme se také naučili tematickou píseň o zelenině a ovoci, díky které jsme si připomněli, jak jsou tyto potraviny důležité pro naše zdraví.

Začátek školního roku v 5. r. (ZŠ)

První týden u prvňáčků (ZŠ)

Slavnostní uvítání prvňáčků (ZŠ)

Vítáme vás ve školce (MŠ)

Informace k organizaci začátku školního roku 2021/22 (ZŠ)

Výuka
Zahájení - 1. 9. 2021 v 7.45 hod, ukončení - v 8.30 hod., od 2. 9. dle rozvrhu (1. třída – budova 1. stupně – 1. patro – p. uč. Vojtíšková, 6. třída – budova 2. stupně – učebna dílen – p. uč. Stříbrská, ostatní třídy ve stávajících učebnách)
 
Družina
Funguje v běžném režimu od 1. 9. 2021 (6.00 – 15.45) – přihlášky u třídní učitelky.
 
Obědy
Nutno přihlásit v systému Strava.cz.
 
Testování
 • Povinné testování proběhne 3x - 1. 9. (1. třída 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021
 • Není nutná přítomnost zdravotnického personálu.
 • Pokud dítě není přítomno na testování na začátku vyučování, testuje se ihned po příchodu.
 • V ranní družině není test nutný.
 • Rodiče žáků 1.–3. ročníku mohou být přítomni u testování
 
Kdo se netestuje (nutné potvrzení – v opačném případě musí mít žák roušku po celou dobu výuky– výjimkou je 1. třída 1. 9.)
 • Očkování (14 dnů po dokončeném očkování)
 • Prodělané onemocnění covid– 19 (180 dní od prvního pozitivního testu)
 • Negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 

Veselý a klidný školní rok!

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy