Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

Provoz ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 1. 7. – 31. 8. 2021

ZŠ (ŠD) – hlavní prázdniny

MŠ – provoz přerušen 12. 7. – 20. 8. 2021

ŠJ – provoz pro cizí strávníky přerušen 12. 7. – 20. 8. 2021

V případě potřeby volejte tel. číslo 724 286 251 nebo 728 607 847

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Výsledky voleb do školské rady na období 2021–2024

Zástupce rodičů – Mgr. Michaela Pártlová

Zástupce pedagogů – Ing. Lucie Schönbauerová

Zástupce zřizovatele – Mgr. Hana Pártlová

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (ZŠ)

Konec roku u prvňáků (ZŠ)

Cvičení v přírodě a rozlučka II. stupně se školním rokem 2020/2021 (ZŠ)

Cyklovýlet (ZŠ)

Těsně před vysvědčením ještě vyrazili žáci z druhého stupně na kola. První zastávkou trasy byla zmrzlina v Bavorově, druhou pak "luxusní" výšlap na Helfenburk. Počasí přálo ... v nohách 30 kilometrů - nejsme na tom zas tak špatně po "tom koronaviru"!

Rozloučení s předškoláky (MŠ)

Těšíme se na prázdniny (MŠ)

Úniková hra "Legenda o kohoutovi" (ZŠ)

Návštěva MEVPISu Vodňany - 3. ročník (ZŠ)

Vaření v rámci hodin Rv - 8. ročník (ZŠ)

Výlet do Laser arény v Písku (ZŠ)

Osmáci a deváťáci se 21. 6. vypravili do Laser arény. Kromě dvou či tří her si v mezičase vyzkoušeli množství dalších zábavních aktivit (kulečník, trenažér, tancování...), občerstvili se a strávili společně dopoledne!

Ze života čtvrtého ročníku (ZŠ)

Třeťáci jezdili a bubnovali (ZŠ)

V pátek 18. 6. vyrazili třeťáci do prachatického domu dětí. Cestu vlakem vystřídala jízda na kole nebo koloběžce na dopravním hřišti, hřiště pak vystřídalo „africké bubnování" a celé dopoledne zakončilo „sladké střídání" v podobě zmrzliny. Opravdu skvěle prožitý den!

Volby do školního parlamentu (ZŠ)

Sedmáci i v letošním roce tvořili v rámci občanské výchovy „politické strany". Vymýšleli název, logo, volební slogan a program, kterým oslovili páťáky a šesťáky. Ti se pak seznámili s postupem při volbách - tajné hlasování, vhazování do volební urny atd., vše pod bedlivým okem volební komise.

Volby do školské rady - rodičovská veřejnost - 2. kolo

Od 21.-25. 6. 2021 probíhá v systému ŠKOLA ONLINE 2. kolo hlasování pro jednoho z kandidátů do školské rady z řad rodičovské veřejnosti.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Pasování prvňáčků na čtenáře (ZŠ)

Z hodin výtvarné výchovy 4. třídy - mandaly z přírodnin + kresba v přírodě (ZŠ)

Prvňáci při práci (ZŠ)

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 15. 6. 2021

Od 15. 6. 2021 nemusí mít žáci a studenti během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Tady bydlím já - Moje město (MŠ)

Volby do školské rady - rodičovská veřejnost

Od 11. do 18. 6. 2021 probíhá v systému ŠKOLA ONLINE hlasování pro jednoho z kandidátů do školské rady z řad rodičovské veřejnosti. Seznam kandidátů naleznete v Dokumentech ZŠ a v emailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Barevný týden u Koťat (MŠ)

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání naleznete v Dokumentech MŠ.

Návštěva v ZŠ (MŠ)

Dne 25. 5. navštívili předškoláci ZŠ, kde se seznámili se svojí budoucí paní učitelkou Mgr. Sedláčkovou. Připravila si pro ně pestrý program: pracovní listy, psaní na tabuli, zpěv lidových písní, tanečky a za odměnu papírového motýlka se sladkým překvapením. Dětem se návštěva ZŠ moc líbila a velice si to s paní učitelkou užily.

Veselé zoubky (ZŠ)

21. května se žáci 1. třídy zúčastnili preventivního programu Veselé zoubky, který organizuje společnost dm drogerie markt s.r.o. Během programu se děti dozvěděly základní informace o zubu, zubním kazu, seznámily se se správnou technikou čištění zubů a preventivní péčí. Jako odměnu obdrželi všichni taštičku s produkty ústní hygieny.

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 24. 5. 2021

1. stupeň – prezenční výuka – dle běžného rozvrhu

2. stupeň – prezenční výuka – dle běžného rozvrhu

Mateřská škola – běžný provoz

Školní jídelna – běžný provoz

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Keramika (ŠD)

Ve školní družině jsme se učili základy práce s hlínou. Vyrobili jsme misky, hrnečky, z plátu jsme vykrajovali různé tvary.

První čáp (ŠD)

Prvního čápa jsme letos viděli už 15.března.

Den matek a moje rodina (MŠ)

Čarodějnice (MŠ)

Téma týdne ,,Čarodějnice"- děti plnily čarodějnické úkoly, zpívaly píseň Pět ježibab, tvořily čarodějnice. Nejvíce je zaujaly pokusy, jejich popis si odnesly i domů. Celý týden jsme zakončili rejem čarodějnic a čarodějnickou diskotékou. Za to vše si děti zasloužily čarodějnické vysvědčení.

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 17. 5. 2021

1. stupeň - prezenční výuka
 
2. stupeň - rotační výuka:
 • 6.+7. ročník - distanční výuka
 • 8.+9. ročník - prezenční výuka
Mateřská škola – plný provoz
 
Provoz školní jídelny:
 • cizí strávníci + žáci na distanční výuce - výdej na rampě
 • žáci na prezenční výuce – výdej ve ŠJ

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Kandidáti do školské rady

Kandidáty do školské rady za rodičovskou veřejnost naleznete v Dokumentech ZŠ.

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 10. 5. 2021

1. stupeň - rotační výuka:
 • 1.+2. ročník - distanční výuka
 • 3.-5. ročník - prezenční výuka
2. stupeň - rotační výuka:
 • 6.+7. ročník - prezenční výuka
 • 8.+9. ročník - distanční výuka
Mateřská škola:
 • Třída Koťata – plný provoz
 • Třída Žabičky – plný provoz
 • provozní doba po-pá 6.15-16.15 hod.
Provoz školní jídelny:
 • cizí strávníci + žáci na distanční výuce - výdej na rampě
 • žáci na prezenční výuce – výdej ve ŠJ

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání naleznete v Dokumentech MŠ.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Podrobné informace naleznete v Dokumentech ZŠ.

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 3. 5. 2021

1. stupeň - rotační výuka:
 • 1. ročník - distanční výuka do 5. 5. 2021, prezenční výuka od 6. 5. 2021 (možné změny u jednotlivců dle nařízení HS)
 • 2. ročník - prezenční výuka
 • 3.-5. ročník - distanční výuka
2. stupeň (6.-9. ročník):
 • distanční výuka
Mateřská škola:
 • Třída Koťata – předškoláci – v provozu
 • Třída Žabičky – uzavřena
Provoz školní jídelny:
 • cizí strávníci + žáci na distanční výuce - výdej na rampě
 • žáci na prezenční výuce – výdej ve ŠJ

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Informace o provozu MŠ v době letních prázdnin naleznete v Dokumentech MŠ.

Konzultační hodiny pro rodiče (ZŠ)

Konzultační hodiny pro rodiče (třídní schůzky) se budou konat ve čtvrtek od 14:00 h do 17:00 h. Podrobnější informace obdrží zákonní zástupci v kontaktním emailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 26. 4. 2021

1. stupeň - rotační výuka:
 • 1. a 2. ročník - distanční výuka
 • 3.-5. ročník - prezenční výuka
2. stupeň (6.-9. ročník):
 • distanční výuka
Mateřská škola:
 • Třída Koťata – předškoláci – v provozu
 • Třída Žabičky – uzavřena
Provoz školní jídelny:
 • cizí strávníci + žáci na distanční výuce - výdej na rampě
 • žáci na prezenční výuce – výdej ve ŠJ

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Od 22. 4. 2021 přechází z epidemiologických důvodů 1. třída na distanční výuku.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Týden od 12. 4. ve strunkovické škole a školce ...

1. stupeň „rotuje“, 2. stupeň „distancuje“ a do MŠ dorazili předškoláci.

Domácí zvířata a jejich mláďata (MŠ)

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 19. 4. 2021

1. stupeň - rotační výuka:
 • 1. a 2. ročník - prezenční výuka
 • 3.-5. ročník - distanční výuka
 • Podrobné informace ohledně testování a další organizační pokyny obdrží rodiče v kontaktním e-mailu.
2. stupeň (6.-9. ročník):
 • distanční výuka
Mateřská škola:
 • v provozu třída předškoláků - Koťata
 • provozní doba po - pá 7.00 -16.15

Organizace obědů zůstává stejná - cizí strávníci a žáci na distanční výuce - výdej na rampě.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Organizace výuky v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 12. 4. 2021

1. stupeň - rotační výuka:
 • 1. a 2. ročník - distanční výuka
 • 3.-5. ročník - prezenční výuka
 • Podrobné informace ohledně testování a další organizační pokyny obdrží rodiče v kontaktním e-mailu.
2. stupeň (6.-9. ročník):
 • distanční výuka
Mateřská škola:
 • v provozu třída předškoláků - Koťata
 • Podrobné informace ohledně testování a další organizační pokyny obdrží rodiče v kontaktním e-mailu.

Organizace obědů zůstává stejná - cizí strávníci a žáci na distanční výuce - výdej na rampě.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Zápisy do ZŠ a MŠ

Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ a příslušné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

Informace o zápisu do MŠ a příslušné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty MŠ.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Provoz školní jídelny od 22. 3. 2021

Od 22.3. 2021 bude obnoven provoz školní jídelny. Obědy nutno přihlásit u vedoucí ŠJ nebo na Strava.cz. Organizace výdeje zůstává stejná (jídlonosiče na rampě).

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Informace k posunutí termínů konání jednotné přijímací zkoušky a vydání zápisového lístku naleznete ZDE.

Pracovní listy pro děti MŠ

Vážení rodiče, na webových stránkách školy budeme pravidelně vyvěšovat pracovní listy pro děti navštěvující naši MŠ. Odkaz na stránku s pracovními listy naleznete v sekci Rozdělení školy -> Mateřská škola nebo také ZDE.

Pohádka O princezně, která se nechtěla učit (MŠ)

Ve středu 24. 2. navštívilo MŠ divadlo s pohádkou O princezně, která se nechtěla učit. Pohádka se dětem moc líbila.

Téma Práce a profese (MŠ)

Koťata se zážitkovou metodou seznamovala s profesemi dospělých (švadlena, doktor, cukrář), diskutovala o tématu práce a zaměstnanost. Děti si vyzkoušely práci s látkou, modelování vlastního jména a také navštívily spolu s malými Žabičkami místní zemědělský podnik, kde měly možnost prohlédnout si zemědělské stroje zblízka.

Organizační pokyny platné v ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 1. 3. 2021

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat distanční výuka.

Mateřská škola bude uzavřena.

Provoz školní jídelny bude přerušen.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí proběhne 8. a 9. 4. 2021 - organizace bude včas upřesněna.

Související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Malování na kamínky (ŠD)

Malováním na kamínky jsme se zapojili do celorepublikové hry, při které děti své výtvory položí na známých místech a udělají tak radost případným nálezcům.

Zimní radovánky (ŠD)

Zima byla po dlouhé době bohatá na sníh. Děti si zimní radovánky užívaly nejen na školní zahradě, ale také často chodily bobovat a sáňkovat na Hořice.

Masopust a karnevalové veselí (MŠ)

Ptáčci v zimě (MŠ)

Před jarními prázdninami jsme si s dětmi povídali na téma ptáčci v zimě.

Informace k provozu školy od 15. 2. 2021

Provoz MŠ v běžném režimu.

1. a 2. třída - prezenční výuka

3. - 9. třída - distanční výuka

Provoz ŠD - funguje pro 1. a 2. třídu.

Provoz ŠJ - funguje pro všechny žáky školy i cizí strávníky stále ve stejném režimu (1. a 2. třída v jídelně, ostatní - výdej na rampě).

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Čtvero ročních období u Žabiček (MŠ)

V tomto týdnu jsme se ve třídě u Žabiček zaměřili na čtvero ročních období. Při tomto poznávání nás doprovázela pohádka O dvanácti měsíčkách. Díky pěknému počasí jsme se mohli vydat na dlouhé procházky.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (ZŠ)

Dne 26. 1. 2021 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Děkujeme za účast Kateřině Kubičkové z 8. ročníku.

1. třída (ZŠ)

Letošní první pololetí bylo pro naše prvňáčky opravdu pestré. Začínali v místní hospodě, stěhovali se do nové třídy, následovala distanční výuka, vánoční besídka, opět distanční výuka,... Ale nakonec si jako jediní na naší škole převzali pololetní vysvědčení do vlastních rukou. A přestože to vůbec neměli jednoduché, s velkou pomocí rodičů všechno učivo 1. pololetí zvládli. Tak snad do druhé bude klidnější.

Informace k předávání vysvědčení

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování v základních a středních školách plynoucímu z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19 byl prodloužen termín (28. 1. 2021) pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Výpis z vysvědčení bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

-----

Upřesnění organizace od 1. 2. 2021:

- 1.třída - prezenční výuka

- 2.třída - prezenční výuka

- 3. - 9. třída - distanční výuka

8. - 12. 2. 2021- jarní prázdniny

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Přerušení provozu v MŠ v době pololetních prázdnin

Ředitelka školy po projednání se zřizovatelem rozhodla, že z organizačních důvodů a vzhledem k epidemiologické situaci, bude provoz mateřské školy v době pololetních prázdnin 29. 1. 2021 přerušen.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Z epidemiologických důvodů přechází 2. třída od 20. 1. 2021 na distanční výuku.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Od 18. 1. 2021 přechází 1. ročník zpět na prezenční výuku.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Vzhledem k epidemiologické situaci od 11. 1. 2021 přechází 1. ročník na distanční výuku.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Školní kolo olympiády v českém jazyce (ZŠ)

30. 11. 2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Na prvním místě se umístila a postup do okresního kola si zajistila Kateřina Kubičková z 8. ročníku.

Základní informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Školní družina a školní jídelna funguje pro žáky 1. a 2. ročníků od 4. 1. 2021 v běžném provozu.

Pro ostatní žáky probíhá povinné vzdělávání distančním způsobem - dle daného rozvrhu.

Organizace obědů pro tyto žáky (nutno oběd přihlásit v systému Strava.cz) i pro cizí strávníky zůstává stejná.

Organizace individuálních prezenčních a online konzultací bude upřesněna během prvního lednového týdne dle aktuální personální situace.

Prosím o sledování kontaktního emailu, v krátkém časovém období může docházet k organizačním změnám.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků základních škol a školních družin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2020.

-----

Pokud se situace nezmění, žáci nastoupí do školy 4.1. 2021 v tomto složení -

I. stupeň, 6. + 7. + 9. ročník - prezenčně,

8. ročník - distančně.

Prosím sledujte webové stránky školy a kontaktní e-mail.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Přerušení provozu ŠJ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 21. 12. a 22. 12. 2020

Ředitelka školy, se souhlasem zřizovatele, rozhodla, že z organizačních důvodů a vzhledem k epidemiologické situaci bude Mateřská škola ve Strunkovicích nad Blanicí ve dnech 21. a 22. 12. 2020 uzavřena. V tomto období nebude fungovat ani školní jídelna.

V období vánočních prázdnin, které začínají 23. 12 2020, bude mimo provoz mateřská škola i školní jídelna.

Školní jídelna a mateřská škola začnou fungovat 4. 1. 2021.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Dne 15. 12. navštívilo MŠ divadlo se Zimní pohádkou. (MŠ)

Těšíme se na Ježíška. (MŠ)

Základní informace k provozu školy 14. – 18. 12. 2020

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.

Provoz základní školy:

- žáci 1. stupně – prezenční výuka dle rozvrhu (mírné úpravy)

- žáci 9. ročníku – prezenční výuka dle rozvrhu (mírné úpravy)

- žáci 8. ročníku - prezenční výuka dle rozvrhu (mírné úpravy)

- žáci 6. a 7. ročníku – distanční výuka dle daného rozvrhu

Organizace obědů – beze změn.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Máme šikovné ručičky... (ŠD)

První sněhové vločky. Všechny holky, kluky láká postavit si sněhuláka. (ŠD)

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 30. 11. 2020

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.

Provoz základní školy - je povolena osobní přítomnost:

- žáků I. stupně základních škol

- žáků 9. ročníků základních škol

- žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

-----

Na naší škole

30. 11.–4. 12. 2020 bude probíhat výuka 8. a 9. ročníku.

7. 12.–11. 12. 2020 bude probíhat výuka 6., 7. a 9. ročníku.

Podrobné informace budou zaslány v kontaktním e-mailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Základní informace k provozu školy od 16. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Školní družina a školní jídelna funguje pro žáky 1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020 v běžném provozu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - organizace obědů pro tyto žáky i pro cizí strávníky zůstává stejná.

16. 11 2020 proběhnou individuální online konzultace pro žáky.

17. 11. 2020 státní svátek.

18. 11. 2020 proběhnou individuální online konzultace pro rodiče.

Podrobné informace budou zaslány v kontaktním e - mailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Soutěž o nejhezčí dýni (MŠ)

V pondělí 2. 11., k příležitosti oslav Halloweenu, se uskutečnila v mateřské škole soutěž o nejhezčí dýni. Děti dlabaly dýně v pohodlí domova a posléze je donesly na výstavu do MŠ, kde byly veřejností (rodiči, prarodiči, sourozenci, učiteli apod.) ohodnoceny hlasem. Do soutěže, která probíhala od 2. – 5. 11., bylo přihlášeno celkem 11 dýní. Následující den 6. 11. proběhlo v MŠ vyhlášení výsledků a ocenění všech zúčastněných. A jak to vše dopadlo? Diplom za první místo získal Michael Dlask. Na druhém místě skončila dýně Natálie Zíkové. A na krásném třetím místě se umístil Matyáš Plevka. Gratulujeme!

Základní informace k provozu školy od 2. 11. 2020

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka žáků ve strunkovické škole bude nadále probíhat dle dosavadních pravidel - G Suite (učebny + videohodiny prostřednictvím aplikace Meet) a jako doplnění třídní e-maily nebo kontaktní e-maily rodičů.

Organizace obědů zůstává stejná (výdej na rampě).

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Přerušení provozu v MŠ v době podzimních prázdnin

Provoz ŠJ v týdnu 26. 10. -30. 10 2020

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy rozhodla, že ve dnech 29. a 30. 10. 2020 bude mateřská škola uzavřena. (nepřihlášeno minimálně 10 dětí).

Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 nebude z technických důvodů v provozu školní jídelna.

V týdnu 26. – 30. 10. 2020 škola žákům ZŠ dotovaný oběd neposkytuje (26. - 27. 10. – volno pro žáky, 29. – 30. 10. – podzimní prázdniny). Lze přihlásit oběd za plnou cenu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

- pro mateřské školy se stávající režim nemění

- u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

V 1. – 9. ročníku bude probíhat výuka distanční. Pokyny budou žáci zatím dostávat pravidelně v třídním e-mailu.

Během týdne bude spuštěn systém vzdělávání pomocí G Suite - s podrobnostmi a informacemi o fungování tohoto systému a o dalších pravidlech budete informování e-mailem.

Organizace obědů pro žáky

Všem žákům bude oběd od 14. 10. 2020 automaticky odhlášen.

Pro zájemce je nutno dotovaný oběd (vždy na celý týden) přihlásit do středy 14. 10. do 7.00 hod. ráno na e-mail ŠJ.

Oběd bude vydáván venku na rampě u ŠJ od 11. 15- 11. 30 hod. a to pouze do jídlonosiče. Ten musí být označený jménem a třídou žáka. Jídlonosič je třeba dodat každý den vždy do 9.00 hod. na rampu u ŠJ.

26. – 27. 10 2020 VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY

29. – 30. 10. 2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Havelské posvícení (MŠ)

13. 10. 2020 bylo v MŠ Havelské posvícení. Děti si povídaly o zvycích a tradicích na posvícení. Každý si nazdobil hnětýnku, kterou si odnesl domů ve vlastně vyrobeném a nazdobeném papírovém košíčku.

O nejhezčího skřítka Podzimníčka (MŠ)

V pátek 9. 10. jsme vyhodnotili soutěž O nejhezčího skřítka Podzimníčka. Skřítky z přírodnin děti vyráběly doma za pomoci rodičů, sourozenců i prarodičů. V MŠ jsme nakonec měli vystaveno 10 krásných Podzimníčků. Při hlasování, kterého se zúčastnily děti, pedagogové MŠ i paní ředitelka, nebylo vůbec jednoduché vybrat toho nejhezčího. A jak to nakonec dopadlo?

1. místo - Izabela Ondráčková

2. místo - Barbora Smazalová

3. místo - Lukáš Brabec

Všem zúčastněným byl udělen pamětní list za účast spolu se sladkou odměnou.

Velké díky také patří rodinám dětí, které pomáhaly svým ratolestem. Děkujeme!

Putování s kapříkem Metlíkem (MŠ)

7. 10. jsme s dětmi zavítali do MEVPISu ve Vodňanech, kde si pro nás připravili vzdělávací program na téma “Putování s kapříkem Metlíkem”. Celým program nás provázela tematická pohádka O kapříkovi Metlíkovi, která byla doplněna ukázkami rybích exponátů. Děti se tak seznámily s druhy ryb, stavbou jejich těla (kosti, orgány) a potravou. Dostaly také možnost si prohlédnout a pohladit živé ukázky ryb a raků. Na závěr proběhlo krátké zhodnocení projektu ze strany dětí a pedagogů, přičemž děti byly odměněny tematickou magnetkou s vodním živočichem.

Život stromu a Jelení stezkou (ZŠ)

Žáci 6. ročníku navštívili Středisko enviromentální výchovy ve Stožci, kde se pomocí her a soutěží naučili rozpoznávat naše nejčastější dřeviny a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života naší lesní zvěře.

Nové dokumenty

týkající se nařízení a mimořádných opatření při epidemii byly umístněny do sekce Dokumenty.

Já nic, já muzikant (MŠ)

Ve čtvrtek 1. 10. se v MŠ uskutečnil projektový den na téma “Já nic, já muzikant”. Děti se dozvěděly spousty nových informací o hudebních nástrojích; vyzkoušely si dirigovat; hru na nástroje; zazpívaly si oblíbené písně a seznámily se s pojmy jako je muzikant, skladatel, dirigent, orchestr a pěvecký sbor. Na závěr byla dětem rozdána omalovánka s jedním z hudebních nástrojů, kterou si vybavily a pojmenovaly.

Podzim na zahradě (MŠ)

V týdnu od 29.9.-2.10.2020 si děti ve třídě Koťat povídaly o podzimu na zahradě - co se sklízí, jakou chuť má ovoce, recitovaly říkanky. Pokoušely se o tanec mazurku na píseň Měla babka, dělaly otisky jablíček a na závěr týdne jsme si s dětmi uvařili jablečný kompot.

Vývoj české rockové hudby ve 20. století (ZŠ)

Žáci 4. až 9. ročníku se zúčastnili tohoto hudebně vzdělávacího programu.

Organizační změny

Od 1. 10. 2020 probíhá výuka na II. stupni dle rozvrhu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

1. třída (ZŠ)

Konečně je to tady! Letošní prvňáci se v pondělí 21. 9. začínají učit ve své třídě. Myslím, že na to jen tak nezapomenou a o svých školních začátcích v obecní hospodě budou jednou vyprávět svým dětem.

Workshop na farmě Prima Agri Pt a.s. (ZŠ)

Při workshopu na farmě Prima Agri Pt a.s. v Nebahovech se osmáci a deváťáci seznámili s moderními metodami chovu skotu a produkcí jatečných prasat. Inspirovali se k výběru svého budoucího povolání.

Slavnostní uvítání prvňáčků (ZŠ)

V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 17 prvňáčků - třídou se jim na krátkou dobu stala "Hospoda U Havlase".

Nové dokumenty

Do sekce Dokumenty byly umístněny nové dokumenty týkající se úplaty a provozu MŠ, ŠD a ZUŠ.