Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí od 30. 11. 2020

Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.

Provoz základní školy - je povolena osobní přítomnost:

- žáků I. stupně základních škol

- žáků 9. ročníků základních škol

- žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.

-----

Na naší škole

30. 11.–4. 12. 2020 bude probíhat výuka 8. a 9. ročníku.

7. 12.–11. 12. 2020 bude probíhat výuka 6., 7. a 9. ročníku.

Podrobné informace budou zaslány v kontaktním e-mailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Základní informace k provozu školy od 16. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Školní družina a školní jídelna funguje pro žáky 1. a 2. ročníků od 18. 11. 2020 v běžném provozu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem - organizace obědů pro tyto žáky i pro cizí strávníky zůstává stejná.

16. 11 2020 proběhnou individuální online konzultace pro žáky.

17. 11. 2020 státní svátek.

18. 11. 2020 proběhnou individuální online konzultace pro rodiče.

Podrobné informace budou zaslány v kontaktním e - mailu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Soutěž o nejhezčí dýni (MŠ)

V pondělí 2. 11., k příležitosti oslav Halloweenu, se uskutečnila v mateřské škole soutěž o nejhezčí dýni. Děti dlabaly dýně v pohodlí domova a posléze je donesly na výstavu do MŠ, kde byly veřejností (rodiči, prarodiči, sourozenci, učiteli apod.) ohodnoceny hlasem. Do soutěže, která probíhala od 2. – 5. 11., bylo přihlášeno celkem 11 dýní. Následující den 6. 11. proběhlo v MŠ vyhlášení výsledků a ocenění všech zúčastněných. A jak to vše dopadlo? Diplom za první místo získal Michael Dlask. Na druhém místě skončila dýně Natálie Zíkové. A na krásném třetím místě se umístil Matyáš Plevka. Gratulujeme!

Základní informace k provozu školy od 2. 11. 2020

Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka žáků ve strunkovické škole bude nadále probíhat dle dosavadních pravidel - G Suite (učebny + videohodiny prostřednictvím aplikace Meet) a jako doplnění třídní e-maily nebo kontaktní e-maily rodičů.

Organizace obědů zůstává stejná (výdej na rampě).

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Přerušení provozu v MŠ v době podzimních prázdnin

Provoz ŠJ v týdnu 26. 10. -30. 10 2020

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy rozhodla, že ve dnech 29. a 30. 10. 2020 bude mateřská škola uzavřena. (nepřihlášeno minimálně 10 dětí).

Ve dnech 29. a 30. 10. 2020 nebude z technických důvodů v provozu školní jídelna.

V týdnu 26. – 30. 10. 2020 škola žákům ZŠ dotovaný oběd neposkytuje (26. - 27. 10. – volno pro žáky, 29. – 30. 10. – podzimní prázdniny). Lze přihlásit oběd za plnou cenu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

- pro mateřské školy se stávající režim nemění

- u 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

V 1. – 9. ročníku bude probíhat výuka distanční. Pokyny budou žáci zatím dostávat pravidelně v třídním e-mailu.

Během týdne bude spuštěn systém vzdělávání pomocí G Suite - s podrobnostmi a informacemi o fungování tohoto systému a o dalších pravidlech budete informování e-mailem.

Organizace obědů pro žáky

Všem žákům bude oběd od 14. 10. 2020 automaticky odhlášen.

Pro zájemce je nutno dotovaný oběd (vždy na celý týden) přihlásit do středy 14. 10. do 7.00 hod. ráno na e-mail ŠJ.

Oběd bude vydáván venku na rampě u ŠJ od 11. 15- 11. 30 hod. a to pouze do jídlonosiče. Ten musí být označený jménem a třídou žáka. Jídlonosič je třeba dodat každý den vždy do 9.00 hod. na rampu u ŠJ.

26. – 27. 10 2020 VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY

29. – 30. 10. 2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Havelské posvícení (MŠ)

13. 10. 2020 bylo v MŠ Havelské posvícení. Děti si povídaly o zvycích a tradicích na posvícení. Každý si nazdobil hnětýnku, kterou si odnesl domů ve vlastně vyrobeném a nazdobeném papírovém košíčku.

O nejhezčího skřítka Podzimníčka (MŠ)

V pátek 9. 10. jsme vyhodnotili soutěž O nejhezčího skřítka Podzimníčka. Skřítky z přírodnin děti vyráběly doma za pomoci rodičů, sourozenců i prarodičů. V MŠ jsme nakonec měli vystaveno 10 krásných Podzimníčků. Při hlasování, kterého se zúčastnily děti, pedagogové MŠ i paní ředitelka, nebylo vůbec jednoduché vybrat toho nejhezčího. A jak to nakonec dopadlo?

1. místo - Izabela Ondráčková

2. místo - Barbora Smazalová

3. místo - Lukáš Brabec

Všem zúčastněným byl udělen pamětní list za účast spolu se sladkou odměnou.

Velké díky také patří rodinám dětí, které pomáhaly svým ratolestem. Děkujeme!

Putování s kapříkem Metlíkem (MŠ)

7. 10. jsme s dětmi zavítali do MEVPISu ve Vodňanech, kde si pro nás připravili vzdělávací program na téma “Putování s kapříkem Metlíkem”. Celým program nás provázela tematická pohádka O kapříkovi Metlíkovi, která byla doplněna ukázkami rybích exponátů. Děti se tak seznámily s druhy ryb, stavbou jejich těla (kosti, orgány) a potravou. Dostaly také možnost si prohlédnout a pohladit živé ukázky ryb a raků. Na závěr proběhlo krátké zhodnocení projektu ze strany dětí a pedagogů, přičemž děti byly odměněny tematickou magnetkou s vodním živočichem.

Život stromu a Jelení stezkou (ZŠ)

Žáci 6. ročníku navštívili Středisko enviromentální výchovy ve Stožci, kde se pomocí her a soutěží naučili rozpoznávat naše nejčastější dřeviny a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života naší lesní zvěře.

Nové dokumenty

týkající se nařízení a mimořádných opatření při epidemii byly umístněny do sekce Dokumenty.

Já nic, já muzikant (MŠ)

Ve čtvrtek 1. 10. se v MŠ uskutečnil projektový den na téma “Já nic, já muzikant”. Děti se dozvěděly spousty nových informací o hudebních nástrojích; vyzkoušely si dirigovat; hru na nástroje; zazpívaly si oblíbené písně a seznámily se s pojmy jako je muzikant, skladatel, dirigent, orchestr a pěvecký sbor. Na závěr byla dětem rozdána omalovánka s jedním z hudebních nástrojů, kterou si vybavily a pojmenovaly.

Podzim na zahradě (MŠ)

V týdnu od 29.9.-2.10.2020 si děti ve třídě Koťat povídaly o podzimu na zahradě - co se sklízí, jakou chuť má ovoce, recitovaly říkanky. Pokoušely se o tanec mazurku na píseň Měla babka, dělaly otisky jablíček a na závěr týdne jsme si s dětmi uvařili jablečný kompot.

Vývoj české rockové hudby ve 20. století (ZŠ)

Žáci 4. až 9. ročníku se zúčastnili tohoto hudebně vzdělávacího programu.

Organizační změny

Od 1. 10. 2020 probíhá výuka na II. stupni dle rozvrhu.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

1. třída (ZŠ)

Konečně je to tady! Letošní prvňáci se v pondělí 21. 9. začínají učit ve své třídě. Myslím, že na to jen tak nezapomenou a o svých školních začátcích v obecní hospodě budou jednou vyprávět svým dětem.

Workshop na farmě Prima Agri Pt a.s. (ZŠ)

Při workshopu na farmě Prima Agri Pt a.s. v Nebahovech se osmáci a deváťáci seznámili s moderními metodami chovu skotu a produkcí jatečných prasat. Inspirovali se k výběru svého budoucího povolání.

Slavnostní uvítání prvňáčků (ZŠ)

V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy 17 prvňáčků - třídou se jim na krátkou dobu stala "Hospoda U Havlase".

Nové dokumenty

Do sekce Dokumenty byly umístněny nové dokumenty týkající se úplaty a provozu MŠ, ŠD a ZUŠ.