Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí


 • Letem vodním světem
  6. a 7. ročník se 15. 11. účastnil výukového programu Letem vodním světem ve vodňanském MEVPISu. Dozvěděli se mnoho zajímavého o rybách a racích v ČR, skládali puzzle, nebáli se raky brát do ruky.

      • Tajemství vody
  Žáci 8. a 9. ročníku se 13. 11. zúčastnili výukového programu Tajemsví vody ve vodňanském MEVPISu. Výukový program byl zaměřen na čistotu vod. Žáci se zabývali ochranou vod a vodními živočichy.

      • Halloween
  1. 11. oslavili žáci 4. třídy v rámci předmětu anglický jazyk svátek Halloween. Z dýní vydlabali lampičky Jack-o´-lantern, připravili si strašidelné kostýmy a pro mladší žáky natrénovali krátké vystoupení.

      • Projektový den – 100. výročí vzniku republiky
  Na úvod položili žáci květinu a zapálili svíčky u památníku padlých 1. sv. války. Pak se už další program konal ve škole. V předmětu český jazyk si ve skupinách zasoutěžili na téma „100“, ve vlastivědě zhlédli vzdělávací pořady Dějepis – Borec T. G. M. a Dějiny udatného národa českého, po kterých následovala beseda o událostech roku 1918 a beseda s manželi Pártlovými, kteří všechny žáky školy seznámili s historií spolku Sokol. Ve výtvarné výchově si děti vyrobily zvětšený model České republiky a pamětní odznak. Na památku si pak každý odnesl domů papírovou pamětní minci a vyrobený odznak s trikolórou.

      • Exkurze do volební místnosti
  Dne 5. 10. navštívili žáci 4. třídy v rámci předmětu Vlastivěda strunkovickou volební místnost. Paní matrikářka Šárka Nováková je seznámila s tím, jak volby probíhají, co se při volbách ve volební místnosti děje a ukázala jim obě volební urny.

      • Strunkovičtí zazářili!
  Ve čtvrtek 6. 9. 2018 proběhl Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí. V Šumavských Hošticích vybraní žáci prvního a druhého stupně základních škol daného regionu soutěžili ve smíšených tříčlenných družstvech, jejichž členové postupně absolvovali běh, jízdu na kole a „zjednodušený“ biatlon. K nejúspěšnějším patřili žáci ze Strunkovic nad Blanicí, kteří byli nejlepší v kategorii prvního stupně, v kategorii druhého stupně je překonali jen závodníci z Vlachova Březí. Počasí všem přálo, opět nechyběla závodnická atmosféra, takže zase za rok!

      • Školní rok 2018/19 úspěšně zahájen!
  Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do první třídy „téměř rekordních“ 18 prvňáčků. Paní učitelka třídní bude jistě potřebovat pevné nervy při poměru žáků 14 chlapců a 4 dívky!