Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


Ze života školy


 • POZOR!
  Informace školní jídelny k placení obědů za červen 2019 a k provozu během letních prázdnin. • Bowling v Prachaticích
  Předposlední školní den strávili šesťáci se sedmáky na bowlingu. Krom něho si zahráli šipky nebo fotbálek. Tropický den si zpříjemnili nealkokoktejly a dobrou zábavou. • Prachatické muzeum
  Ještě narychlo před vysvědčením si čtvrťáci vyrazili na poslední exkurzi do muzea. Doplnili si tak probrané vlastivědné učivo a dověděli se i něco nového. Došlo i na sladkou tečku za celým školním rokem. • ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
  Šesťáci a sedmáci se ve středu 26. 6. vypravili do ZOO Ohrada přesvědčit se, že naše škola je opravdu adoptivním rodičem klokana rudokrkého. I přes velkou výheň se výlet vydařil! • Africké bubny
  13. 6. nás navštívila hudební skupina Tamtam Afrika. Děti si zazpívaly africké písničky, za doprovodu bubnů natrénovaly africký tanec a také se dověděly spoustu zajímavostí o životě v Kongu. • Pojď si vybrat, co tě baví
  I letos se v Prachaticích konala náborová sportovní akce Pojď si vybrat, co tě baví a z naší školy se jí tentokrát zúčastnili čtvrťáci. Pod vedením zkušených trenérů si mohli vyzkoušet hokejbal, triatlon, sportovní rybolov, discgolf, tenis, fotbal, judo a baseball. • Školní výlet
  4. 6. si celý 1. stupeň vyrazil na celodenní výlet. Navštívili jsme osadu lovců kožešin Fort Hary v Jaroticích u Mirotic, kde se děti seznámily se životem těchto lovců a vyzkoušely si zálesácké a lovecké dovednosti. Na závěr výletu jsme ještě navštívili město Písek, kde jsme obdivovali pískové sochy. Přestože venkovní teploty se blížily ke třicítce, výlet jsme si všichni užili. • Pokořili jsme českobudějovický půlmaraton! • LAO II. stupeň
  30. 5. Se konalo školní kolo LAO II. st. Děti byly rozděleny do 4 družstev – mlžci, mlžky, stžci, stžky. Soutěžily ve 4 společných disciplínách – běh 60m, skok do dálky, skok do výšky, vytrvalost. Pátá disciplína byla odlišná – mladší žáci měli hod kriketovým míčkem, starší vrh koulí. Počasí i atmosféra byla výborná. Nejlepší žáci byli odměněni diplomy. • Exkurze do Prahy
  Čtvrťáci si učivo vlastivědy zpestřili návštěvou hlavního města. Navštívili nejhlavnější pražské památky a dověděli si o nich další zajímavosti. I když nám počasí moc nepřálo, stejně si to všichni parádně užili. • LA olympiáda
  Protože se počasí konečně umoudřilo, mohla 24. 5. konečně proběhnou LA olympiáda 1. stupně. Žáci soutěžili v 5 kategoriích a své síly poměřili ve čtyřech disciplínách: běh na 50 m, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. • ZOO Protivín
  Velkým zážitkem už byla cesta, v Číčenicích přestup na rychlík, jímž jeli mnozí poprvé... V ZOO nás čekala skvělá průvodkyně, která ještě umocnila zážitek z prohlídky. Opravdu vydařená akce! • Rybářské muzeum
  21. 5. se čtvrťáci vydali doplnit si své znalosti o ekosystémech rybník, řeka a potok do Střední rybářské školy ve Vodňanech. V jejich rybářském muzeu si prohlédli expozici o historii rybářství a rybníkářství, prohlédli si sladkovodní i mořské ryby v akváriích a ti odvážní si pohladili krajtu tygrovitou. Na závěr měli možnost navštívit i nově otevřené výukové jezírko s vodními rostlinami a podzemní učebnou. • Den matek
  I na naší škole jsme 12. 5. oslavili Den matek. Děti si v hodinách výtvarné výchovy vyrobily pro své maminky přáníčka a natrénovaly vystoupení, které v neděli předvedly strunkovické veřejnosti. Prvňáčci přednesli básničky, druháci natrénovali tanečky a předvedli akvabely, čtvrťáci vystoupili s rytmickou skladbou, školní sbor zazpíval 2 písničky a celý program zakončili všichni žáci písničkou Kdyby byl Bavorov, při které je na hudební nástroje doprovázely paní ředitelka a paní učitelky. • Noc s ...
  Noci s ... se letos zúčastnilo jedenáct šesťáků a sedmáků. Letos patřila pověstem o nedalekém Helfenburku. Děti luštily, hodně četly, vařily a pekly, kreslily i jinak se výtvarně realizovaly, užily si noční hru. Nocování ve škole je většinou nezapomenutelným zážitkem. • Den Země
  10.5. oslavila naše škola Den Země. "Velcí" se spojili s "malými" a připravili si společný program. Osmáci a deváťáci připravili šipkovanou s přírodovědnými úkoly pro prvňáčky a druháky a třeťáci vyrazili do soukromého zemědělského muzea v Bělči. Čtvrťáci s šesťáky nejdříve uklidili povalující se odpadky v prostorech kolem hřiště u školy, na náměstí a ve sportovním areálu, potom vyhledávali přírodniny a pomocí výtvarné techniky frotáž si zhotovili jejich album. Páťáci se sedmáky vyhledávali léčivé bylinky a ve škole řešili zjišťovali jejich léčivé účinky a použití. • Oblastní soutěž Mladých zdravotníků a soutěž Mladý záchranář
  Ve čtvrtek 9. května se pět dětí ze zdravotnického kroužku zúčastnilo Oblastní soutěže Mladých zdravotníků a zároveň soutěže Mladý záchranář. V první soutěži děti na pěti stanovištích poskytovaly první pomoc. Ve druhé soutěži, pořádané HZS Jihočeského kraje, děti srážely lahve, rozlišovaly druhy hasicích přístrojů a balily evakuační zavazadlo. • JACK&JOE
  6. 5. 2019 navštívili žáci II. stupně představení v anglické jazyce Jack a Joe, které se konalo v prachatickém divadle. Všem se moc líbilo. • Život pod mikroskopem
  2. 5. se žáci II. stupně zúčastnili výukového programu Mikroskopy. Kromě zkoumání bezobratlých vodních živočichů si zhotovili preparáty z botaniky a prohlédli trvalé preparáty z biologie člověka. • Zájezd do Anglie
  Ve dnech 23.4. až 27.4. 2019 jsme navštívili Anglii. Podívali jsme se do Oxfordu a víkendového sídla královny Windsoru, viděli jsme Stonehenge a návštěvu jsme zakončili v hlavním městě Londýn. Z London Eye byl nádherný výhled a líbila se nám i plavba po Temži. • Život pod mikroskopem
  25. 4. čtvrťáci a páťáci absolvovali program Život pod mikroskopem, tentokrát Ze života hmyzu. Prohlédli si živé exponáty švábů, svlečky sklípkanů a pod mikroskopy zkoumali části těl různého hmyzu. • Škola v pohybu
  Dne 11. 4. se 2. třída zúčastnila akce Škola v pohybu s lektorem Mgr. Novým. Úžasná hodina TV - pestrá, akční, intenzivní... • Velikonoční dílna
  V rámci předmětů Vv a Pč si žáci 4. třídy vyrobili velikonoční vajíčka. Vyzkoušeli si ubrouskovou techniku, polepování vajíček korálky nebo ovesnými vločkami a dekorativním papírem. • Divadelní představení
  10. 4. navštívili žáci 1. stupně KD Vodňany, kde shlédli Pohádky ze zámku sehrané mladými herci z divadla SemTamFór. Toto hudební představení moderně a netradičně zpracovalo klasické pohádky O Šípkové Růžence, O Zlatovlásce a Popelka. Dětem se představení, do kterého se mohly i zapojit, líbilo. • Rocková krabička
  3. 4. se z místního kina ozývaly rockové "pecky" z domácí i zahraniční produkce. To hudebníci z Karlových Varů přijeli našim žákům přiblížit tuto hudbu a seznámit je s její historií. V programu plném písniček a videí si žáci i zasoutěžili a na závěr vytvořili vlastní rockovou písničku. • Rybářská olympiáda
  V dubnu proběhlo na II. stupni školní kolo Rybářské olympiády. Výsledková listina zde. • Nejen soumaři procházeli městem
  1. 4. se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili programu CEV Dřípatka Nejen soumaři procházeli městem. Seznámili se s historickými zajímavostmi města, prohlédli si kostel sv. Jakuba, historické domy na náměstí, opevnění města a zdolali Žižkovu skalku. • Na „okrsku“ jsme zabodovali!
  27. 3. 2019 se v Prachaticích uskutečnilo okrskové kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek a strunkovické škole se opravdu dařilo. Z pěti zúčastněných čtyři uspěli. V nulté kategorii Amálka Blažíčková obsadila 3. místo a Barča Mádlová byla ještě o stupínek výše na 2. místě. V první kategorii se Ema Pártlová umístila na 3. místě a Jakub Hrdina dokonce „urval“ vítězství s postupem do okresního kola! Všem gratulujeme! • Pečení obřadního pečiva (25. 3. 2019) (25. 3. 2019)
  Také žáci 1. stupně se dali do pečení obřadního pečiva s paní Růženkou Vincikovou. Kromě praktické dovednosti se také seznámili se symbolikou jednotlivých tvarů. Velký dík patří i školní jídelně, kde nám těsto zadělali a poté i naše výtvory upekli. • Matematický KLOKAN
  22. 3. 2019 proběhla na II. stupni soutěž z matematiky Matematický KLOKAN. • Ponožkový den
  21. 3. 2019 se MŠ ve Strunkovicích n/Bl zapojila do Světového dne Downova syndromu (Ponožkového dne). Hlavním posláním je obléct si na každou nožku jinou ponožku, a tím vyjádřit podporu lidem s Downovým syndromem. V naší školce tento den mělo každé dítě i paní učitelky jinou ponožku. Děti se naučily básničku o ponožce, zatancovaly si a vybarvily ponožky. • Adopce v ZOO Hluboká n/Vl
  Jsme adoptivními rodiči!!! Celá naše škola se díky příspěvkům dětí i zaměstnanců stala na jeden rok adoptivním rodičem KLOKANA RUDOKRKÉHO v ZOO HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. Děti ze školky i školy si samy vybraly, jaké zvířátko chtějí podpořit. Vybírali ze tří možností (daman, sova pálená, klokan) a klokan jednoznačně vyhrál. Podařilo se vybrat více jak
  5 000,- Kč. Věříme, že i v příštích letech se adopce uskuteční. Děkujeme všem, kteří se podíleli. Neváhejte a do zoo se zajeďte podívat! • Pohled na naši zemi
  7. 3. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky Pohled na naši zemi. Přednášku z geologie vedl Mgr. Lumír Vozábal. • Den otevřených dveří
  6. března 2019 proběhl v budově 1. stupně ZŠ Den otevřených dveří. Školu a učebny si přišlo prohlédnout 7 předškoláčků. • Půlmaraton • Výtvarné soutěže
  Žáci II. stupně se zúčastnili výtvarných soutěží (Ne)bezpečný svět chemie a Požární ochrana očima dětí a mládeže, které probíhaly v únoru a březnu. • Návštěva soudního přelíčení
  1. 3. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soudního přelíčení. Žáci zažili, jak se řeší drobné delikty trestního práva. • Jihočeský zvonek
  28. 2. 2019 se v odpoledních hodinách konalo školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Postupující z třídních kol si připravili lidovou písničku a utkali se o postup do dalšího kola, které se bude konat v Prachaticích. Celkem se zúčastnilo 21 soutěžících v několika kategoriích a postup si jich vyzpívalo 5. • Školní kolo recitační soutěže
  21. 2. 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Čtyř kategorií se zúčastnilo 21 dětí. Všem vítězům gratulujeme a účastníkům děkujeme! Do okresního kola, které se uskuteční 20. 3. 2019, postupují Eliška Pártlová, Zita Klímová, Filip Simandl, Martin Volf, Matěj Švec a Nikola Pechová. • Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
  Ve středu 13. 2. 2019 jsme se zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce. V I. Kategorii 6. a 7. tříd nás reprezentoval Filip Říha (6. r.) a v II. kategorii 8. a 9. tříd Karolína Trubelová (8. r.). • Netradiční hodina českého jazyka
  13. 2. 2019 prožili šesťáci netradiční hodinu českého jazyka. V rámci slohu si „v praxi“ vyzkoušeli popis pracovního postupu. Teoretickou přípravu spojili s praktickou ochutnávkou a společně posnídali a ochutnali svoje oblíbené recepty. • Divadelní představení
  11. února 2019 navštívili žáci 1. stupně divadelní představení v MěKS Vodňany. Pohádkový muzikál Pyšná princezna sehrála Divadelní společnost Julie Jurištové. Dětem se tato pohádka plná písniček a vtípků velmi líbila. • Okresní kolo olympiády v českém jazyce
  29. 1. 2019 proběhlo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala Karolína Trubelová z 8. ročníku, která obsadila pěkné 10. místo. • Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
  17. 1. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Blahopřejeme postupujícím do okresního kola Filipu Říhovi a Karolíně Trubelové! • Tříkrálová sbírka
  11. 1. se uskutečnila v naší škole Tříkrálová sbírka. • Vánoční oběd v ZŠ
  21. 12. se uskutečnil v naší škole společný předvánoční oběd. Paní kuchařky připravily skvostnou tabuli (prostírání, výzdoba, napečené vánočky, perník, ovocné mísy ...) a velmi chutné jídlo. O obsluhu mladších spolužáků se vzorně postarali deváťáci a několik osmáků, v rámci II. stupně obsluhovali zástupci jednotlivých tříd své spolužáky i vyučující. Před zahájením oběda jsme si společně zazpívali vánoční písně. Zcela jistě jsme tímto zahájili novou hezkou tradici! • Beseda se zástupkyní policie ČR na téma „Vím, co smím?“
  20. 12. se na I. stupni uskutečnila beseda se zástupkyní policie ČR na téma „Vím, co smím?“. Žáci byli seznámeni s různými situacemi, do kterých se mohou dostat, hlavně v oblasti kyberšikany. V tomto předvánočním období pak byli upozorněni na nebezpečí a úrazy spojené s odpalováním pyrotechniky. • Vánoční pečení
  Ve čtvrtek 20. 12. se na II. stupni konala každoroční soutěž ve vánočním pečení. Letošní téma znělo Rohlíčky a nepečené cukroví. Žáci přinesli z domova vlastní recepty a uplatnili nejen svou zručnost, ale i fantazii. Nejlepší dílka byla odměněna. • Tichá noc v zemi nikoho - 19. 12. - 6. a 7. r.
  V Muzeu Prachatice se děti dozvěděly o vánočním zázraku na západní frontě roku 1914, kdy vojáci v zemi nikoho uzavřeli příměří a společně oslavili Vánoce, a tak zapomněli na válečné hrůzy. Děti poznaly, jakými dárky se obdarovali nepřátelé, jakou zábavu si připravili. Nakonec si šesťáci a sedmáci vyrobili vánoční ozdobu. • Vánoční besídka - 4. třída
  12. 12. se konala vánoční besídka žáků 4. třídy. Pásmo vánočních písniček a hudebních vystoupení bylo doplněno Chytrým vánočním okénkem se zajímavými informacemi o Vánocích a malým rytmickým vystoupením. Velice nás překvapila veliká účast rodičů a hostů, takže všem děkujeme za podporu. • Vánoční besídka - 5. třída
  12. 12. se konala vánoční besídka žáků 5. třídy. Byla to procházka posledním měsícem v roce - prosincem. Pásmo básniček, mluveného slova a písniček týkajících se významných svátků a událostí spojených s tímto obdobím. Rodičům děkujeme, že v tomto čase plném shonu a příprav si našli chvilku i pro nás. • Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
  Žákyně 9. třídy Martina Lofová se zúčastnila 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, která se konala v Praze. I když se do finálového kola již neprobojovala, ukázala, že lze i v silné konkurenci dětí z celé ČR dosáhnout pěkného výsledku. Blahopřejeme! • Exkurze do Prahy
  11. 12. se uskutečnila exkurze do Prahy pro žáky 5. – 9. ročníku. V černém divadle Metro zhlédli představení Ulice plná kouzel, prošli Starým Městem na Staroměstské náměstí k vánočnímu stromu a přes Karlův most a Kampu zpět k autobusu. • Ježíškova vnoučata
  Děti z mateřské i základní školy ve Strunkovicích nad Blanicí se zapojily do projektu Ježíškova vnoučata, na jehož počátku v roce 2016 stála novinářka Olga Štrejbarová a v roce 2017 ho naplno rozjel český rozhlas. Tisíce přáníček a dárků tak putují k seniorům po celé republice. Letos mezi nimi nechybí ani ty ze Strunkovic. • Posezení zaměstnanců
  Paní učitelka Marta, paní učitelka Radka a paní ředitelka Markéta si na vánoční posezení zaměstnanců připravily malé "kulturní " vystoupení ... • Mikulášský den
  5. 12. - žáci 9. třídy – pro tento den Mikuláš, čerti a andělé postupně navštívili MŠ a všechny třídy ZŠ. Mikuláš děti pozdravil a z „KNIHY HŘÍCHŮ“ přečetl, kdo zlobí a kdo je hodný. Děti zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a poté dostaly od andělů sladkou odměnu. Děti, které zlobily, slíbily čertům, že se polepší! • SCIO testování
  V listopadu se žáci 8. ročníku účastnili SCIO testování čtenářské a matematické gramotnosti. V rámci kategorií čtenářské gramotnosti nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista byli čtyři žáci vyhodnoceni jako objevitelé a čtyři jako profíci, což není vůbec špatné! V matematické gramotnosti byl každý žák hodnocen ve třech oblastech. 2 žáci měli ohodnocení profík+ a 8x se objevilo ohodnocení profík, takže chválíme celou osmou třídu! • POZVÁNKA PRO VŠECHNY!
  Přijďte si od 12. 12. 2018 pověsit své tajné přání na vánoční strom do školní jídelny. Vše potřebné k dispozici každý všední den v době vyučování i odpoledne. • Adventní věnce
  Žáci II. stupně v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností tvořili nádherné adventní věnce. • Hry našich předků
  Dne 27. 11. 2018 žáci ze třetí třídy navštívili ekologické centrum Dřípatka v Prachaticích. Žáci se zapojili do programu Hry našich předků. Všem se program líbil a děti se se zápalem vrhly do her. • Olympiáda v českém jazyce
  23. 11. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. 1. místo obsadila Karolína Trubelová z 8. ročníku, která postupuje do okresního kola. Držíme palce! • Soutěž Mladý chemik
  Martina Lofová postoupila do 2. kola Mladého chemika, které se bude konat v prosinci na Masarykově střední škole chemické v Praze. Držíme palce! • Letem vodním světem
  6. a 7. ročník se 15. 11. účastnil výukového programu Letem vodním světem ve vodňanském MEVPISu. Dozvěděli se mnoho zajímavého o rybách a racích v ČR, skládali puzzle, nebáli se raky brát do ruky. • Tajemství vody
  Žáci 8. a 9. ročníku se 13. 11. zúčastnili výukového programu Tajemsví vody ve vodňanském MEVPISu. Výukový program byl zaměřen na čistotu vod. Žáci se zabývali ochranou vod a vodními živočichy. • Halloween
  1. 11. oslavili žáci 4. třídy v rámci předmětu anglický jazyk svátek Halloween. Z dýní vydlabali lampičky Jack-o´-lantern, připravili si strašidelné kostýmy a pro mladší žáky natrénovali krátké vystoupení. • Projektový den – 100. výročí vzniku republiky
  Na úvod položili žáci květinu a zapálili svíčky u památníku padlých 1. sv. války. Pak se už další program konal ve škole. V předmětu český jazyk si ve skupinách zasoutěžili na téma „100“, ve vlastivědě zhlédli vzdělávací pořady Dějepis – Borec T. G. M. a Dějiny udatného národa českého, po kterých následovala beseda o událostech roku 1918 a beseda s manželi Pártlovými, kteří všechny žáky školy seznámili s historií spolku Sokol. Ve výtvarné výchově si děti vyrobily zvětšený model České republiky a pamětní odznak. Na památku si pak každý odnesl domů papírovou pamětní minci a vyrobený odznak s trikolórou. • Exkurze do volební místnosti
  Dne 5. 10. navštívili žáci 4. třídy v rámci předmětu Vlastivěda strunkovickou volební místnost. Paní matrikářka Šárka Nováková je seznámila s tím, jak volby probíhají, co se při volbách ve volební místnosti děje a ukázala jim obě volební urny. • Strunkovičtí zazářili!
  Ve čtvrtek 6. 9. 2018 proběhl Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí. V Šumavských Hošticích vybraní žáci prvního a druhého stupně základních škol daného regionu soutěžili ve smíšených tříčlenných družstvech, jejichž členové postupně absolvovali běh, jízdu na kole a „zjednodušený“ biatlon. K nejúspěšnějším patřili žáci ze Strunkovic nad Blanicí, kteří byli nejlepší v kategorii prvního stupně, v kategorii druhého stupně je překonali jen závodníci z Vlachova Březí. Počasí všem přálo, opět nechyběla závodnická atmosféra, takže zase za rok! • Školní rok 2018/19 úspěšně zahájen!
  Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do první třídy „téměř rekordních“ 18 prvňáčků. Paní učitelka třídní bude jistě potřebovat pevné nervy při poměru žáků 14 chlapců a 4 dívky!