Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí


 • UPOZORNĚNÍ!
  Vyučování v ZŠ, provoz MŠ a ŠJ po vánočních prázdninách začíná 3. 1. 2019. • UPOZORNĚNÍ!
  21. 12. 2018 nebudou z organizačních důvodů obědy pro cizí strávníky. Děkujeme za pochopení! • Mikulášský den
  5. 12. - žáci 9. třídy – pro tento den Mikuláš, čerti a andělé postupně navštívili MŠ a všechny třídy ZŠ. Mikuláš děti pozdravil a z „KNIHY HŘÍCHŮ“ přečetl, kdo zlobí a kdo je hodný. Děti zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a poté dostaly od andělů sladkou odměnu. Děti, které zlobily, slíbily čertům, že se polepší! • SCIO testování
  V listopadu se žáci 8. ročníku účastnili SCIO testování čtenářské a matematické gramotnosti. V rámci kategorií čtenářské gramotnosti nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista byli čtyři žáci vyhodnoceni jako objevitelé a čtyři jako profíci, což není vůbec špatné! V matematické gramotnosti byl každý žák hodnocen ve třech oblastech. 2 žáci měli ohodnocení profík+ a 8x se objevilo ohodnocení profík, takže chválíme celou osmou třídu! • POZVÁNKA PRO VŠECHNY!
  Přijďte si od 12. 12. 2018 pověsit své tajné přání na vánoční strom do školní jídelny. Vše potřebné k dispozici každý všední den v době vyučování i odpoledne. • Adventní věnce
  Žáci II. stupně v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností tvořili nádherné adventní věnce. • Hry našich předků
  Dne 27. 11. 2018 žáci ze třetí třídy navštívili ekologické centrum Dřípatka v Prachaticích. Žáci se zapojili do programu Hry našich předků. Všem se program líbil a děti se se zápalem vrhly do her. • Olympiáda v českém jazyce
  23. 11. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. 1. místo obsadila Karolína Trubelová z 8. ročníku, která postupuje do okresního kola. Držíme palce! • Soutěž Mladý chemik
  Martina Lofová postoupila do 2. kola Mladého chemika, které se bude konat v prosinci na Masarykově střední škole chemické v Praze. Držíme palce! • Letem vodním světem
  6. a 7. ročník se 15. 11. účastnil výukového programu Letem vodním světem ve vodňanském MEVPISu. Dozvěděli se mnoho zajímavého o rybách a racích v ČR, skládali puzzle, nebáli se raky brát do ruky. • Tajemství vody
  Žáci 8. a 9. ročníku se 13. 11. zúčastnili výukového programu Tajemsví vody ve vodňanském MEVPISu. Výukový program byl zaměřen na čistotu vod. Žáci se zabývali ochranou vod a vodními živočichy. • Halloween
  1. 11. oslavili žáci 4. třídy v rámci předmětu anglický jazyk svátek Halloween. Z dýní vydlabali lampičky Jack-o´-lantern, připravili si strašidelné kostýmy a pro mladší žáky natrénovali krátké vystoupení. • Projektový den – 100. výročí vzniku republiky
  Na úvod položili žáci květinu a zapálili svíčky u památníku padlých 1. sv. války. Pak se už další program konal ve škole. V předmětu český jazyk si ve skupinách zasoutěžili na téma „100“, ve vlastivědě zhlédli vzdělávací pořady Dějepis – Borec T. G. M. a Dějiny udatného národa českého, po kterých následovala beseda o událostech roku 1918 a beseda s manželi Pártlovými, kteří všechny žáky školy seznámili s historií spolku Sokol. Ve výtvarné výchově si děti vyrobily zvětšený model České republiky a pamětní odznak. Na památku si pak každý odnesl domů papírovou pamětní minci a vyrobený odznak s trikolórou. • Exkurze do volební místnosti
  Dne 5. 10. navštívili žáci 4. třídy v rámci předmětu Vlastivěda strunkovickou volební místnost. Paní matrikářka Šárka Nováková je seznámila s tím, jak volby probíhají, co se při volbách ve volební místnosti děje a ukázala jim obě volební urny. • Strunkovičtí zazářili!
  Ve čtvrtek 6. 9. 2018 proběhl Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí. V Šumavských Hošticích vybraní žáci prvního a druhého stupně základních škol daného regionu soutěžili ve smíšených tříčlenných družstvech, jejichž členové postupně absolvovali běh, jízdu na kole a „zjednodušený“ biatlon. K nejúspěšnějším patřili žáci ze Strunkovic nad Blanicí, kteří byli nejlepší v kategorii prvního stupně, v kategorii druhého stupně je překonali jen závodníci z Vlachova Březí. Počasí všem přálo, opět nechyběla závodnická atmosféra, takže zase za rok! • Školní rok 2018/19 úspěšně zahájen!
  Ve školním roce 2018/19 nastoupilo do první třídy „téměř rekordních“ 18 prvňáčků. Paní učitelka třídní bude jistě potřebovat pevné nervy při poměru žáků 14 chlapců a 4 dívky!