Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


ZŠ Strunkovice nad Blanicí


telefon:

388 327 493  (ředitelna)
388 327 125  (1. stupeň)
380 420 040  (2. stupeň)


e-mail:   skola@zsstrunkovice.cz

adresa:

ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí  č.p. 202
PSČ 384 26


ředitelka školy:

Mgr. Markéta Vejvodová


výchovný poradce:

Mgr. Lenka Soumarová

metodik prevence:

Mgr. Vladimíra Trávníčková

počítačový správce:

Mgr. Dana Hojková


učitelský sbor:

Mgr. Marta Šlajerová - 1. ročník

 

Mgr. Radka Matušková - 2. ročník

 

Mgr. Eva Sahulová - 3. ročník

 

Mgr. Vladimíra Trávníčková - 4. ročník

 

Mgr. Hana Prášková - 5. ročník

 

Mgr. Milada Mušková - 6. ročník

 

Mgr. Jaroslava Stříbrská - 7. ročník

 

Mgr. Dana Hojková - 8. ročník

 

Mgr. Lenka Soumarová - 9. ročník

 

Ing. Jana Daňková

 

Mgr. Hana Pártlová

 

Šárka Nováková

asistent pedagoga:

Petra Maříková

žákovská rada:

 

Jakub Mádl, Eliška Pártlová, Barbora Mádlová, Kryštof Valenta, Marie Podlešáková, Petra Kubičková, Eliška Kašparová, Nikola Pechová, Eliška KubičkováPrvní vyučovací hodina začíná v 7:45 h.


Nepovinné předměty:   náboženství

Povinně volitelné předměty na 2. stupni:   výpočetní technika, seminář z matematiky, pěstitelské práce, seminář z českého jazyka