Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad BlanicíZápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020Zápis dětí se bude konat v budově 1. stupně školy ve dnech:

ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14.00 h do 17.00 h
v pátek 5. 4. 2019 od 13:00 h do 16:00 h


K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku, popřípadě rodiče s dětmi, kteří uvažují o předčasném nástupu do školy. Pro tyto děti
a děti, pro něž budou rodiče žádat odklad školní docházky, škola doporučuje přinést
k zápisu vyjádření PPP a dětské lékařky. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte.

Den otevřených dveří v ZŠ pro budoucí prvňáčky proběhne 6. 3. 2019 od 15 hod.
do 17.00 hod. v budově 1. stupně (budova na náměstí). Děti si vyzkouší průpravná uvolňovací cvičení pro nácvik psaní a práci na interaktivní tabuli, rodiče pak získají informace týkající se školní zralosti dětí a zápisu do 1. třídy.

Mgr. Markéta VejvodováZápis do MŠ na školní rok 2019/2020Zápis dětí se bude konat ve třídě školní družiny (budova 2. stupně, přízemí, vedle jídelny) v úterý 14. 5. 2019 od 9.30 do 11.30 hodin. Rodiče vezmou s sebou rodný list dítěte.

Marie Malá, vedoucí učitelka MŠ