Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


Školní jídelna Strunkovice nad Blanicí


Vedoucí ŠJ:

Alena Bräuerová

Vedoucí kuchařka:

Bohumila Volfová

Kuchařka:

Renata Vondráková

Pomocná kuchařka:

Dana Kubičková
Jídelníčky:

3. 12. - 7. 12. 2018

10. 12. - 14. 12. 2018

17. 12. - 21. 12. 2018