Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


Školní jídelna Strunkovice nad Blanicí


Vedoucí ŠJ:

Alena Bräuerová

Vedoucí kuchařka:

Bohumila Volfová

Kuchařka:

Renata Vondráková

Pomocná kuchařka:

Dana Kubičková
Jídelníčky:

3. 1. - 4. 1. 2019

7. 1. - 11. 1. 2019

14. 1. - 18. 1. 2019