Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


 

CZ.1.07/1.3.00/48.0078

Profesní podpora pracovníků předškolního vzdělávání

podpořeného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostRealizační tým:

Manažer projektu:

Marie Malá

Administrativní pracovnice:

Anna Šandová

Pedagogický pracovník:

3x


e-mail:   skola@zsstrunkovice.cz

e-mail:   msstrunkovice01@seznam.cz

Časový plán projektu:

červen 2014 - červen 2015


Náplň projektu

Filosofií projektu bylo nabídnout MŠ kvalitní vzdělávací podporu v oblastech přípravy vlastních vzdělavatelů, polytechnického vzdělávání, stáže v MŠ a osobnostně sociálního rozvoje pedagogů. Vzdělávání bylo kontinuální, dlouhodobé a navazující. Probíhalo na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Každá účastnice kurzu obdržela Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání za program, který absolvovala.