Budova 1. stupně Budova 2. stupně

Základní škola a Mateřská škola

Strunkovice nad Blanicí


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CZ: 1.07/1.4.00/21.3649

Moderní škola pro konkurenceschopnost


Realizační tým:

Manažer projektu:

Mgr. Vladimíra Trávníčková

Zástupce manažera projektu:

Mgr. Hana Pártlová

Administrativní pracovnice:

Anna Šandová

Pedagogický pracovník:

10x


e-mail:   skola@zsstrunkovice.cz

e-mail:   strunkovicezs1@seznam.cz

Časový plán projektu:

květen 2012 - listopad 2014


Náplň projektu

V rámci realizace tohoto projektu budou pedagogičtí pracovníci školy proškoleni v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, k využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě a k zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. Škola bude také vybavena interaktivními tabulemi, pdfy a dalšími vzdělávacími pomůckami. Všichni pedagogičtí pracovníci se pak budou podílet na vytváření 300 DUM (digitálních učebních materiálů), které budou následně ověřeny ve výuce a poskytnuty ke sdílení s pedagogickou veřejností na těchto internetových stránkách.