Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí

Aktuality
Dokumenty Projekty Kontakty

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

obecné sdělení

ZŠ - 21. 11. si žáci 6. ročníku zpestřili výuku mluvícím papouškem amazonským. Papoušek se jmenuje Roky a je to velmi inteligentní domácí mazlíček.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Pozor, všude číhá vlk (MŠ, ZŠ)

Ve středu 16. 10. do MŠ zavítalo divadlo s pohádkou Pozor, všude číhá vlk, kterého se zúčastnily jak děti z MŠ, tak i 1. třída ZŠ. Pohádka měla veliký úspěch.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Kyberšikana (ZŠ)

Ve středu 16. 10. se konala přednáška paní Joklové z Policie České republiky, týkající se kybešikany a rizikového chování mládeže při práci na na počítači a mobilu, hraní počítačových her a na sociálních sících. Přednáška byla zakončena krátkým filmem zdůrazňujícím rizika chování zejména na sociálních sítích.

S (soutěž) - podrobnější informace lze nalézt v sekci ZŠ -> Školní akce

S

Přírodovědný klokan (ZŠ)

16. 10. proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Tancem proti šikaně (ZŠ)

15. 10. absolvovali naši žáci pohybově-vzdělávací program Tancem proti šikaně. Lekce byla rozdělena na 2 části. V první se dověděli, co to šikana je, jak se projevuje a jak se s ní co nejlépe vypořádat. V druhé taneční části si pak zacvičili na hudbu v klasickém i tanečním provedení a vyzkoušeli si prvky jógy a relaxace.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Setkání důchodců (ZŠ, MŠ)

Sobotní odpolední setkání důchodců (12. 10.) zpestřily hodinovým programem děti ze školky, školy a kroužku country - tanečními vystoupeními, básničkami, zpěvem i hrou na nástroje.

S (soutěž) - podrobnější informace lze nalézt v sekci ZŠ -> Školní akce

S

Hledáme nejlepšího malého chemika (ZŠ)

V říjnu proběhlo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího malého chemika ČR 2019/2020.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Mobilní trilopark (ZŠ)

Prostřednictvím mobilního triloparku si žáci obou stupňů sáhli na skutečné fosilie. Na stanovišti s třímetrovou dinosauří kostrou si odkryli kostru dravého raptora. V rámci dinosauří dílny si každý žák vyrobil a odnesl domů svůj vlastní odlitek uhynulého živočicha. Díky těmto aktivitám mohly děti poznat písmo, jímž moře činí svůj záznam do kamene....

obecné sdělení

ZŠ - sedmáci si v hodině rodinné výchovy vyzkoušeli obvazovou techniku.

obecné sdělení

ŠD - podzimní tvoření.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Na poli a na zahrádce aneb poznáváme všemi smysly ovoce a zeleninu

MŠ - Děti poznávaly ovoce na obrázku. Skutečné ovoce a zeleninu poznávaly podle chuti a hmatu. Měly možnost vyzkoušet své znalosti na nové interaktivní tabuli. Celý týden jsme tvořili, zpívali a tancovali na toto téma.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

Zmizelé Sudety (ZŠ)

Všechny třídy druhého stupně se zašly podívat do Dvorce u Dubu na putovní výstavu Zmizelé Sudety. Děti měly možnost porovnat místní krajinu a obce v době předválečné a po ní. Vše s laskavým dovolením manželů Steinerových.

A (akce) - informace též v sekci ZŠ/MŠ akce

A

BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP

Ve čtvrtek 26. 9. se celá škola zúčastnila hudebního programu BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP. Děti si vyslechly písničky v těchto rytmech a dozvěděly se o tom, jak vznikly a co je jejich podstatou.

S (soutěž) - podrobnější informace lze nalézt v sekci ZŠ -> Školní akce

S

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí

5. 9. 2019 se uskutečnil Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí, tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí. A naši žáci byli velmi úspěšní! Zvítězili v kategorii mladších i v kategorii starších žáků!

důležité oznámení

MŠ zveřejňuje dokument Přerušení provozu v MŠ 2019-20.

obecné sdělení

Slavnostní uvítání prvňáčků

V letošním školním roce v první třídě strunkovické základní školy zasedne 11 žáčků – z toho 6 kluků a 5 holčiček. 2. září dorazili do školy v doprovodu svých nejbližších, přivítali je pan starosta Karel Matějka, paní ředitelka Markéta Vejvodová a jejich třídní učitelka Hana Prášková. První školní den se neobešel bez slz, ale nechyběla ani sladká „ňamka“ a první společné foto. Paní učitelku Hanku a všech 11 prvňáčků jistě čeká super skvělý rok!

obecné sdělení

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí

5. 9. 2019 se uskuteční Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí, tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí.

obecné sdělení

8. seminář knihovníků a informačních pracovníků

Návštěvníci 8. semináře knihovníků a informačních pracovníků z Jižních Čech, který se uskutečnil ve dnech 11. a 12. 7. 2019, byli pohoštěni ve školní jídelně ve Strunkovicích nad Blanicí. Na odpoledne se připravovaly studené mísy, k večeři se uvařil gulášek a na druhý den snídaně formou švédských stolů. Jeden z účastníků jako poděkování napsal báseň pro zaměstnance kuchyně. Moc si toho ceníme.
Za kuchyni Alena Bräuerová

obecné sdělení

2. 9. 2019 zahájení nového školního roku 2019/2020. V tento den výuka končí v 8:30 h.

obecné sdělení

V průběhu srpna 2019 byly vytvořeny zcela nové webové stránky ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí.
Autoři: Mgr. Dana Hojková, Tomáš Hojek.