Používáte prohlížeč Internet Explorer, který je zastaralý a již není podporovaný. Z tohoto důvodu stránky nemusí fungovat správně!!!

Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí

Novinky ze života školy

a další různá upozornění :)

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku (ZŠ)

26. 6. 2020 se konalo na úřadě městyse slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žáků 9. ročníku.

Po koronaviru (ZŠ)

Ke konci května a v červnu se děti vrátily do školy. Přišla většina, protože jim chyběli kamarádi a školní kolektiv. V posledním školním týdnu vyrazily všechny děti nadšeně do přírody. Byly plny elánu, neboť doba koronavirová je držela v izolaci dost dlouho ;o) Zvesela jsme tak zakončili toto podivné pololetí.

Provoz MŠ v době letních prázdnin a zahájení školního roku 2020/2021

Podrobné informace naleznete v sekci Dokumenty.

Nabídku zájmových útvarů DDM Prachatice v ZŠ Strunkovice n/Bl

naleznete v sekci Dokumenty.

Předškoláci se loučí (MŠ)

Voda a život u vody (MŠ)

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídaly a tvořily na téma Voda a život u vody. Děti se seznámily s koloběhem vody, vytvořily společný obrázek na toto téma. Je vidět, že se děti dokážou domluvit a společně rozhodnout, co kdo bude dělat. V pátek jsme toto téma zakončily pokusy s vodou. Dětem se pokusy velmi líbily a dlouho o nich diskutovaly. Děti viděly tančící rozinky, obrovu ruku, hrnečku, vař, sopku, padající kuličky, duhový déšť, duhu.

Upozornění

V příštím školním roce budou všechny kroužky ve škole i školce vedeny pod DDM Prachatice – organizace, personální obsazení i úhrada budou podobné. Sledujte tedy prosím zpravodaj, kde bude nabídka se všemi informacemi uveřejněna již o prázdninách!

Rekonstrukce školní jídelny

Od 22. 6. 2020 školní jídelna z důvodu rekonstrukce přerušuje provoz. Podrobné informace naleznete v sekci Dokumenty.

Barevný týden (MŠ)

Karanténu přepraly barvami! První červnový týden se ve strunkovické školce nesl v duchu barev. Každý den přišly děti i jejich učitelky oblečeny do předem určené barvy. Školka tak žila a „zářila“ každý den jinou barvou. Pondělí se obléklo do žluté a oranžové a celý den všem svítilo sluníčko. Úterý bylo zelené a červené s pohádkou O vodníkovi, který měl rád zelenou, středa se modrala vodou a růžověla s plameňáky, čtvrtek patřil hnědé a fialové a v pátek byly všude puntíky a proužky. Děti stříhaly…malovaly…lepily… pomocí her a zábavy si procvičily základní barvy i jejich odstíny a ještě „provětraly“ svůj šatník!

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy

Ředitelka školy vyhlásila volné dny v termínu od 29. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Podrobné informace naleznete v sekci Dokumenty.

Účast žáků 6. – 9. ročníku na vzdělávání

MŠMT schválilo možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020.

Nabízíme tedy všem žákům II. stupně, vzhledem k provozním a organizačním podmínkám školy v současné době, konzultace v tomto rozsahu:

- každý ročník bude mít vzdělávací aktivity vždy jeden den v týdnu

- aktivity budou probíhat od 8. 30 hod. do 12. 30 hod. s pravidelnými přestávkami

- aktivity budou věnovány hlavním předmětům (příslušní vyučující) nebo třídním záležitostem souvisejícím s ukončením školního roku (třídní učitel)

- přihlášení žáci budou moci v daný den odebírat oběd

Podrobné informace týkající se organizace (přihlášení a podmínky nástupu) konzultací budou poskytnuty v kontaktních e-mailech.

Mgr. Markéta Vejvodová

Účast žáků 1.–5. ročníku na vzdělávání

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 25. května 2020 budou moci docházet do škol žáci 1.-5. ročníku.

Vzdělávací aktivity budou probíhat u každého ročníku vždy dopoledne 4 vyučovací hodiny. Do 15:00 hodin bude v provozu školní družina. Pro žáky bude zajištěn oběd ve školní jídelně.

Veškerá organizační i hygienická opatření školy naleznete v sekci Dokumenty.

Mgr. Markéta Vejvodová

Seznam dětí nově přijatých do MŠ naleznete v sekci Dokumenty.

Otevření MŠ Strunkovice nad Blanicí

Informace k otevření MŠ naleznete v sekci Dokumenty.

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ naleznete v sekci Dokumenty.

Účast žáků 9. ročníků na vzdělávání

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet do škol žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Tato příprava (ČJ, M) bude na naší škole probíhat vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 8.30 h do 10.30 h v přírodovědné učebně.

Do školy žáci budou přicházet vchodem ke školní jídelně, kde také použijí šatnu, (nejdříve však 5 minut před zahájením výuky), do třídy pak odcházejí samostatně (jednotlivě). K výuce je třeba se přihlásit třídní učitelce na mail (hojkova@zsstrunkovice.cz) do čtvrtka 7. 5. 2020 (včetně). Pozdější připojení ke studijní skupině není možné. Pokud je žák přihlášen a nedostaví se, je třeba absenci omluvit telefonicky ještě týž den. Docházka není povinná, ale přihlášení je závazné.

Žák je povinen dodržovat organizační i hygienická opatření školy (rouška).

V pondělí 11. 5. 2020 je nutné přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení (naleznete v sekci Dokumenty).

Žák má možnost si po skončení výuky vyzvednout oběd. (nutno přihlásit do 7. 5. 2020).

Mgr. Markéta Vejvodová

Informace k zápisu do MŠ naleznete v sekci Dokumenty.

Informace k zápisu do ZŠ naleznete v sekci Dokumenty.

Potvrzení na ošetřovné

Potvrzení na ošetřovné na dítě ve věku do 13 let možno potvrdit každý den od 8 do 11 hodin v kanceláři školy nebo po telefonické domluvě na čísle 724 286 251.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Od 17. 3. 2020 až do odvolání se ruší výuka MŠ Strunkovice nad Blanicí.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Více informací naleznete ZDE.

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání ruší výuka ZŠ Strunkovice nad Blanicí. O ukončení tohoto nařízení budete informováni.

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka školy

Více informací naleznete ZDE.

Ten dělá to a ten zas tohle (MŠ)

Od 3. 3. do 13. 3. se děti seznamovaly za pomoci prožitkového učení s některými druhy povolání a řemesel a uvědomovaly si význam práce pro jedince i společnost. Na programu byl například malíř, doktor, muzikant, hasič, kuchař, kadeřnice, policista aj. Děti rády hrály námětové hry; vyráběly; procvičovaly barvy a hudební nástroje na interaktivní tabuli; povídaly si o povolání svých rodičů a o tom, kým by chtěly být; vyzkoušely si muzikoterapii; vybarvovaly omalovánky s profesemi; zkoumaly potraviny rozpustné i nerozpustné ve vodě apod.

Bruslení (ZŠ)

10. 3. se vydali žáci 1., 2., 4. a 5. třídy na zimní stadion ve Vimperku. Ačkoli většina nejmenších obula brusle poprvé v životě, tak i přes počáteční obavy se děti rozjezdily a bruslení si opravdu velmi užily. Tímto bych chtěla poděkovat šéftrenérovi vimperské hokejové mládeže panu M. Willmannovi za to, jak se našim žákům ve svém volnu věnoval.

Maškarní karneval (ŠD)

V úterý 3. března ožila naše třída maskami. Školní družina uspořádala maškarní karneval. Kdo neměl vlastní masku, vyrobil si vlastnoručně alespoň škrabošku. Děti soutěžily, tančily a mlsaly zasloužené odměny.

Hry a hlavolamy (ZŠ)

Ve čtvrtek a pátek se druhostupňoví žáci zajeli podívat na interaktivní výstavu Hry a hlavolamy v Městské galerii Vodňany. Vyzkoušeli si a ověřili různé fyzikální jevy, řešili zapeklité hlavolamy, nechali se překvapit optickými klamy...

Den otevřených dveří (ZŠ)

4. 3. budova 1. stupně naší ZŠ přivítala budoucí prvňáčky na prohlídce školy. Děti si prohlédly třídy, učebnice, ze kterých se učí školáci, a také si vyzkoušely plnění úkolů, které jim zadávaly starší děti. Všem, kteří přišli a kteří pomáhali, děkujeme.

Jihočeský zvonek (ZŠ)

3. 3. se konalo školní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Z 13 zúčastněných soutěžících jich 6 postoupilo do oblastního kola v Prachaticích. Blahopřejeme!

Naše krásná planeta (ZŠ)

27. 2. se žáci 3. - 5. třídy zúčastnili vzdělávacího programu, ve kterém se dověděli nové informace o vesmíru, naší planetě a životu na ní. Kromě mikroskopů, ve kterých pozorovali živé i neživé přírodniny, měli také možnost seznámit se s ozoboty. Pomocí jednoduchého programování pak určovali, jakým směrem a jak se tyto miniroboty budou pohybovat. Program měl u dětí velký úspěch.

Recitační soutěž (ZŠ)

Čtvrteční odpoledne se stalo dobou konání školního kola recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 30 dětí v pěti kategoriích. Do okresního kola konaného 18. 3. v Prachaticích postupují Pártlová Eliška, Blažíčková Amálie, Klímová Zita, Pechová Aneta, Hodná Barbora a Maříková Tereza. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

Hurá, je tu karneval! (MŠ)

Už od rána přicházely děti do tříd v rozmanitých a nápaditých kostýmech. Proměnily se v princezny, prince, rytíře, piráty, draky, šmouly, spidermany, kouzelníky a různá zvířátka. Samozřejmě i paní učitelky překvapily děti v kostýmech indiánky, kočiček, berušky a vojáka. A pak začalo to pravé karnevalové veselí. Paní učitelky pro děti v prostorách třídy vymyslely spoustu soutěží a her, nechyběla ani promenáda masek či tanec a soutěže s balónky. Připravena byla i karnevalová diskotéka, při které děti tančily společně s kamarády, kamarádkami, ve dvojicích, samy nebo s paní učitelkou. Děti si zábavné dopoledne opravdu užily. Paní učitelky všechny karnevalové masky odměnily bonbónem a památečním diplomem.

Lidské tělo a zdraví (MŠ)

Téma u Koťat Lidské tělo a zdraví děti plně zaujalo, takže jsme s ním pracovali velmi intenzivně a v daleko větším rozsahu, než jsme měli původně v plánu. Nejenom že děti znají a umějí pojmenovat části těla, ale v rámci hry jsme pronikli i „pod kůži“ – kostra, svaly, princip fungování dýchací a oběhové soustavy, zažívací soustava. Téma je zcela pohltilo, vědí přesně, jak co funguje (úměrně věku), znají, kam se obrátit o pomoc i jak předcházet úrazům.

Únorové vaření osmáků

Osmáci tentokrát připravili langoše, hamburgry, hermelín v bramboráku, smaženou mozzarellu a placičky s jahodovým krémem.

Pěší výlet do Svojnice (ZŠ)

14. února jsme si vyšli na přání dětí 3. třídy na výlet do Svojnice. Velmi nám pomohla paní Augsbergerová, která domluvila a zajistila prohlídky ve vsi. A tak jsme navštívili kravín, farmu s daňky, viděli jsme stroj na kácení lesních stromů, prohlédli jsme si i kapličku ve Svojnicích. Na závěr jsme si opekli vuřty a mohli jsme využít posezení u Augsbergerů. Na zpáteční cestě děti prozkoumaly zalesněný vrch u Svojnic, zahrály si na honěnou a v 17 h jsme došli zpět ke škole. Výlet se všem líbil a moc děkujeme paní Augsbergerové za pomoc.

Pohádka Jak zima zaspala (MŠ)

V pátek 21. 2. do MŠ zavítalo Dětské Divadlo Z Bedny s pohádkou Jak zima zaspala. Pohádka měla veliký úspěch.

Lyžařský výcvikový kurz na sjezdových lyžích v areálu Zadov (ZŠ)

17. – 21. 2. 2020 vyrazilo 11 páťáků a 4 sedmačky na lyžařský kurz na Zadov. Ubytovali se ve SKI Apartmánech Zadov a na sjezdovce Kobyla trénovali sjezdové lyžování. Většina už nějaké ty lyžařské zkušenosti měla za sebou, ale byli s námi i úplní začátečníci, kteří překonali svůj strach a pod vedením zkušené instruktorky (paní ředitelky) zvládli „obloučky“ a mohli s ostatními sjíždět celou sjezdovku. Pochopitelně nebyl celý týden jen o lyžování, také jsme zpívali, soutěžili, pochodovali, koulovali se, stavěli sněhové věže a navštívili místní cukrárnu. A protože nám přálo i počasí, byli všichni moc spokojeni a ani se nám moc nechtělo domů.

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ)

Ve středu 19. 2. 2020 se Anne-Marie Straková, žákyně 7. ročníku, zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce a obsadila krásné třetí místo. Gratulujeme!

Oslava vysvědčení (ŠD)

Svou obvyklou vycházku jsme tentokrát zakončili v cukrárně. Čekalo nás milé překvapení - malé pohoštění jako odměna za školní práci v prvním pololetí. Společně jsme zhodnotili naše výsledky a povídali si o plánech na jarní prázdniny.

Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ

Pozvánka na den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ.

Zimní tvoření (ŠD)

Celou zimu pilně kreslíme, malujeme a vyrábíme. Zdobíme naše třídy výkresy a výrobky – od Mikuláše přes Vánoce až k ztvárnění zimní přírody a zvířátek, která mají toto roční období ráda.

Návštěva Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy (ZŠ)

Středeční dopoledne (29. 1.) strávili žáci II. stupně exkurzí - navštívili Hospic sv. Jana N. Neumanna o. p. s. a Domov Matky Vojtěchy v Prachaticích. Seznámili se s chodem obou zařízení, viděli vybavení, poznali možnosti, jaké nabízí. Dověděli se o systému financování této organizace. Setkali se se zaměstnanci i klienty, okoukli běžný provoz, mohli vyzkoušet i některé pomůcky, které pomáhají např. nemohoucím klientům. Mezi žáky i zaměstnanci naší školy byla uspořádána sbírka na podporu této organizace. Částka 2 162,- Kč je sice kapkou v moři příspěvků, ale zcela jistě ne bezvýznamnou.

Vaření (ZŠ)

I v lednu žáci 8. třídy v hodině rodinné výchovy vařili a všem moc chutnalo!

Pythagoriáda (ZŠ)

Ve dnech 27. a 28. 1. 2020 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Bruslení (ZŠ)

Ve čtvrtek se většina dětí II. stupně a třeťáci vybavili bruslemi a vyrazili na zimní stadion ve Vimperku. Dvě hodiny řádili na ledu, někdo stál na bruslích poprvé, jiní jsou již ostřílení matadoři. Když nám příroda nenadělí led, máme i jiné možnosti. A díky za ně!

Okresní kolo olympiády v českém jazyce (ZŠ)

Ve středu 22. 1. 2020 se Karolína Trubelová, žákyně 9. ročníku, zúčastnila okresního kola olympiády v českém jazyce.

Besídka na téma Čerti (MŠ)

Ve čtvrtek 16. 1. proběhla u "Žabiček" dlouhodobě připravovaná besídka na téma Čerti. Rodiny dětí jsme přivítali ve své třídě, která se na malou chvíli proměnila díky šikovným paním učitelkám v peklo. Program byl velmi bohatý – zpívalo se, tančilo, recitovalo a nechyběla ani malá odměna pro rodiče v podobě vařečky na zlobivé dětičky.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (ZŠ)

Dne 16. 1. 2020 se konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

výsledková listina

Den otevřených dveří v MŠ

14. 1. proběhl den otevřených dveří nejen pro předškoláky v mateřské školce.

Tříkrálový týden (MŠ)

Týden jsme zahájili v pondělí 6. 1. 2020 vzpomínkami na prožité Vánoce. Zhlédli jsme legendu o třech králích, objasnili pojmy zlato, kadidlo, myrha. Děti si vyrobily papírové koruny, označily písmeny K+M+B. Naučily se píseň ,,My tři králové", která nás provázela celý týden. Zařadili jsme pracovní listy, kreslili tři krále tuší, vytvářeli obrázky, které souvisely s legendou, z PET víček, hráli pohybové hry, zdramatizovali píseň o třech králích. Velké překvapení pro děti byla návštěva samotných tří králů.

Beseda s Policií ČR (ZŠ)

9. ledna absolvovali žáci 1. stupně preventivní program Policie ČR. Prvňáci a druháci získali informace o výbavě jízdního kola, dopravních značkách a některých dopravních předpisech, 3. - 5. třída pak měla program Identikit pachatele. Při něm si vyzkoušeli program na sestavení portrétu pachatele, snímání stop a každý si udělal vlastní otisk prstu.

Těšíme se na Vánoce (MŠ)

Dva týdny před vánočními svátky jsme povídali a tvořili na téma Těšíme se na Vánoce. Je to téma, které nabízí spoustu prožitků a citových projevů. Pro děti je to nejkrásnější a nejočekávanější období v roce. Děti se seznámily s tradicemi a zvyky svátků, tvořily ozdoby na stromeček, přáníčka, zdobily perníčky, zpívaly a poslouchaly vánoční písně a koledy. Dlouhé očekávání završily dárečky pod stromečkem, ochutnávka vánočního cukroví a sváteční oběd.

Vánoční oběd

Konec kalendářního roku a blížící se Vánoce jsme oslavili v pátek. Po besídkách v jednotlivých třídách nás čekal společný oběd. Deváťáci se zhostili role číšníků a servírek, nachystali slavnostní tabuli, obsluhovali napříč ročníky prvního stupně. Šesťáci pomohli se slavnostním obědem v mateřské školce. Vybraní druhostupňoví žáci servírovali pak svým třídám. Společné zahájení oběda písní přispělo ke slavnostní atmosféře. Polévka, kaše a řízky rychle mizely z talířů. Poděkování patří opět i našim kuchařkám!

Vánoční tvoření a besídka (ZŠ)

I na letošní vánoce se páťáci pečlivě připravili. Vyšívali vánoční přání, skládali vánoční dekorace a 20. 12. společně oslavili vánoce. Kromě ochutnávky cukroví a předáni si dárků, někteří připravili pro své kamarády malou vánoční módní přehlídku a kouzelnickou show.

Soutěž v pečení vánočního cukroví (II. stupeň ZŠ)

Tradiční soutěž v pečení vánočního cukroví jsme uskutečnili ve čtvrtek 19. 12. Letošním tématem byly obrázky z perníkového těsta. V rámci tříd si děti utvořily skupiny, našly osvědčené či nové recepty, donesly suroviny a tvorba začala. Vše výtečně upekly naše paní kuchařky. Pak už děti zdobily a aranžovaly. Porota to neměla úplně lehké, děti se opravdu ,,vyřádily"!

Pyžamová vánoční party (MŠ)

Ve středu 18. 12. proběhlo u "Žabiček" spaní v MŠ aneb pyžamová vánoční party pod vedením třídních učitelek. Pro děti byla připravena hostina v podobě švédského stolu, který nám pomohli zaplnit rodiče zúčastněných dětí. Děkujeme! Nechyběl ani bohatý program: pyžamová diskotéka, balónková bitva, soutěže, módní přehlídka v pyžamech, medaile aj. Večer jsme zalehli do pelíšků kolem 20:00 a dívali se společně na pohádku. Ráno si každý vstal podle vlastního uvážení a k snídani posloužilo jídlo, které zbylo z večera. Děti byly šikovné, nikomu se nestýskalo, proto plánujeme na konci roku spaní zopakovat.

Černé divadlo a adventní Praha

18. prosince se děti z 3. - 5. třídy vypravily do Prahy. V černém divadle IMAGE viděly zajímavé představení Kaleidoskop plné fantazie a světelných efektů a při procházce adventní Prahou navštívily Václavské a Staroměstské náměstí.

Vánoční besídka (I. stupeň ZŠ)

12. prosince se v KD uskutečnila Vánoční besídka žáků 1. stupně. Děti si připravily pásmo písniček, básniček, koled a pohybově-tanečních představení, které předvedly svým rodičům a dalším divákům.

Čert, Mikuláš a anděl (MŠ)

V týdnu od 2. do 6. 12. 2019 hlídal naši třídu čert Kleofáš. Děti si povídaly na téma čert, Mikuláš a anděl, stavěly si peklo, tvořily čertovské řetězy, čerty, Mikuláše i anděly. Ve čtvrtek nás tyto bytosti i navštívily - děti zazpívaly písničky, přednesly básničky a byly odměněny sladkostmi. Týden jsme zakončili ozdobením stromečku v Prachaticích, kde byla vyhlášena soutěž nazdobených vánočních stromků.

Hledáme nejlepšího mladého chemika (ZŠ)

V prosinci se Nikola Pechová a Ondřej Jílek z 9. ročníku zúčastnili krajského kola soutěže HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2019-2020, které proběhlo v Českých Budějovicích. I když do finále již nepostoupili, naši školu dobře reprezentovali.

Mikulášskou nadílku s čerty

Ve čtvrtek 5. 12. žáci 9. ročníku uspořádali pro děti z MŠ a ZŠ Mikulášskou nadílku s čerty.

Vaření (ZŠ)

V úterý 3. 12. žáci 8. ročníku opět zaplnili školní kuchyňku a připravovali jednoduché pokrmy, na kterých si potom také pochutnali.

Bruslení (ZŠ)

29. 11. vyrazili žáci z 2.-5. třídy na zimní stadion do Vimperka. Pokročilí si zabruslili, začátečníci pilně trénovali a někteří zvládli i hokej.

Olympiáda v ČJ - školní kolo (8. a 9. r.)

Do okresního kola postupují Karolína Trubelová a Eliška Kašparová. Gralulujeme!

Adventní věnce (ZŠ)

Ve dnech 25.-28. 11. 2019 vyráběli žáci 6.-9. ročníku adventní věnce.

Vodňanský vědomostní víceboj (ZŠ)

V úterý 26. 11. pětičlenné družstvo deváťáků ve složení Nikola Pechová, Karolína Trubelová, Adam Kašpar, Ondřej Jílek a Michal Neužil poměřilo své síly s družstvy ostatních škol prachatického i strakonického okresu ve Vodňanském vědomostním víceboji.

Podzim v přírodě (ZŠ)

21. 11. 2019 navštívili žáci 1. a 2. třídy CEV Dřípatka v Prachaticích program PODZIM V PŘÍRODĚ.

Muzeum Lega v Táboře (MŠ)

21. 11. se děti z MŠ Strunkovice nad Blanicí vydaly společně do muzea Lega v Táboře, kde na ně čekaly exponáty různých velikostí a typů jako např. LEGO architecture, LEGO technic, LEGO ideas aj. Dále měly děti možnost zhlédnout krátkou pohádku o historii vzniku lego kostiček, pohrát si v hracím koutku nebo se spolu s pedagogy zúčastnit soutěžního kvízu „ Hledej a bav se“, který byl zaměřen na vyhledávání tradiční pohádek mezi exponáty. Děti i pedagogové si z návštěvy muzea lega odnesli spousty pozitivních zážitků.

Svět kostiček, Burza škol (ZŠ)

Žáci 8. a 9. r. v úterý 19. 11. navštívili v Prachatickém muzeu Svět kostiček, což je putovní výstava exponátů sestavených z kostiček stavebnic Lego. Poté se zúčastnili Burzy škol, která jim měla pomoci zorientovat se v nabídce škol nejen v okrese Prachatice.

Tradice a symboly na sv. Martina (MŠ)

V minulém týdnu se děti seznámily s tradicemi a symboly na sv. Martina. Děti počítaly drahokamy na podkovách, skládaly koně s Martinem, zpívaly píseň, tvořily martinské husy. Na konci týdne jsme žili pohádkou O koblížkovi.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 a ostatní dokumenty týkající se hospodaření školy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy (po předchozí domluvě termínu schůzky).

Před 30 lety (ZŠ)

Projektovými dny si strunkovická základní škola připomněla výročí sametové revoluce. Již ve čtvrtek 14. 11. se děti pilně připravovaly. Podívaly se na dokument o 17. listopadu a následných událostech, luštily, připravovaly různá vystoupení a hry. V pátek vše vypuklo! Tělocvična byla vyzdobena a nachystána na ,,oslavu". Žáci i učitelé si připomněli nejen samotný výroční den, ale i to, jak se žilo v osmdesátkách. Prvňáci přišli s hesly z demonstrací, třeťáci sehráli pohádku, čtvrťáci složili pionýrský slib a nezapomněli strhnout šátky se zvoláním ,,Máme rádi svobodu!", na ně navázali druháci jako skauti ze znovuobnovené organizace. Páťáci skvěle předvedli spartakiádu a sklidili velký potlesk. Druhostupňáci zazpívali písničky Olympicu, Michala Davida a nezapomenutelné Holky z naší školky. Menším spolužákům udělali módní retro přehlídku a pak už se jim věnovali při hrách z dob minulých. Malí žáčci si vyzkoušeli přebírání, skákali panáka, hráli školku s míčem a se švihadly, protáhli tělo při skákání gumy. Velcí jim vše trpělivě ukazovali, radili, učili. Jako odměnu si na závěr losovali retro dobroty! Všem patří velké poděkování!

Zahrada ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí

Zpráva z průběhu plánovacího odpoledne.

Drakiáda (MŠ)

7. 11. se děti z MŠ Strunkovice nad Blanicí vydaly společně se svými pedagogy vypustit draky na místní letiště. Zde pro ně připravil pan Bohumil Chán doprovodný program v podobě prohlídky letiště a letounů. Děti si mohly jednotlivé letouny zblízka prohlédnout, posadit se do nich a zhlédnout motorový větroň v akci při vzletu do oblak i s naší paní vedoucí učitelkou Maruškou. Po prohlídce následovala tradiční drakiáda, za kterou byly děti odměněny v podobě pamětních listů.

Vzdělání a řemeslo (ZŠ)

Žáci osmého a devátého ročníku se ve čtvrtek 7. 11. zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo, což je největší přehlídka středních škol a učilišť v jižních Čechách. Tato výstava měla žákům pomoci orientovat se v nabídce středních škol, středního odborného vzdělávání i učňovské školství.

Halloween (MŠ)

31. 10. a 1. 11. se proměnila třída Koťat ve školku Čar a kouzel. Všude poletovali netopýři, viseli pavouci. Děti si vyprávěly o Halloweenu, seznámily se se svátkem Dušiček. Tyto dva dny jsme tvořili různé duchy, dýně, mumie. V pátek jsme halloweenské řádění zakončili tancem masek.

Halloweenská párty (ZŠ)

31. 10. oslavili páťáci v rámci předmětu anglický jazyk svátek Halloween. Před podzimními prázdninami vydlabali dýně (bohužel se někomu před školou nelíbily, tak je "vylepšil" rozšlapáním), vyrobili výzdobu do třídy a připravili malé dárečky pro děti z ostatních tříd. Na čtvrteční párty se dostavili ve strašidelných kostýmech a s malým halloweenským vystoupením obešli všechny třídy 1. stupně. Samozřejmě nemohlo chybět ani pravé halloweenské občerstvení, za které všem maminkám (možná i tatínkům) děkujeme.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí považují dlouhodobě situaci v českém školství za neuspokojivou a dlouhodobě neudržitelnou, zaměstnanci se však ke stávce nepřipojí a škola bude ve středu 6. 11. 2019 fungovat v běžném režimu.

Markéta Vejvodová

Štafeta pro republiku (ZŠ)

Den vzniku naší republiky jsme letos oslavili štafetou 100+1 v pátek 25. 10. Zapojily se všechny přítomné děti, rozdělily se do čtyř družstev, připnuly startovní čísla a štafeta byla zahájena! I počasí nám přálo! Na jednotlivých metách si závodníci předávali štafetový kolík s trikolórou. Čtyři běželi dvakrát, aby se zúčastnilo právě sto jedna žáků. Starší měli trasu stometrovou, na menší čekal úsek 50 m. Celkový čas byl 29 minut 20 vteřin. V příštím roce bychom rádi čas zlepšili, i když poběží dětí 100+2!

Co obnáší práce psovoda (MŠ)

25. 10. 2019 se uskutečnil v MŠ projektový den na téma pod vedením policistů Co obnáší práce psovoda. Děti se dozvěděly spousty nových informací o pracovní náplni psovoda a o samotném výcviku psů. Policisté dětem také ukázali policejní vybavení (pistole, pouta, obušek apod.) a psy v akci. Nechyběla ani odměna pro děti v podobě tematických omalovánek.

Havelské posvícení (MŠ)

17. 10. 2019 se ve školní jídelně konalo komunitně osvětové setkání pod vedením Michaely Maříkové a Barbory Pudivítrové. Tématem tohoto setkání bylo Havelské posvícení aneb společné pečení hnětýnek za přítomnosti učitelů a dětí MŠ včetně jejich rodičů či prarodičů. Výsledné výrobky si děti odnesly domů.

ZŠ - Ve středu 23. 10. si žáci 9. ročníku v hodině německého jazyka upekli podle jednoduchého německého receptu svůj Obsttorte.

ZŠ - V úterý 22. 10. žáci 8. ročníku v hodině rodinné výchovy připravovali jídla studené i teplé kuchyně.

ZŠ - 21. 10. si žáci 6. ročníku zpestřili výuku mluvícím papouškem amazonským. Papoušek se jmenuje Roky a je to velmi inteligentní domácí mazlíček.

Pozor, všude číhá vlk (MŠ, ZŠ)

Ve středu 16. 10. do MŠ zavítalo divadlo s pohádkou Pozor, všude číhá vlk, kterého se zúčastnily jak děti z MŠ, tak i 1. třída ZŠ. Pohádka měla veliký úspěch.

Kyberšikana (ZŠ)

Ve středu 16. 10. se konala přednáška paní Joklové z Policie České republiky, týkající se kybešikany a rizikového chování mládeže při práci na na počítači a mobilu, hraní počítačových her a na sociálních sících. Přednáška byla zakončena krátkým filmem zdůrazňujícím rizika chování zejména na sociálních sítích.

Přírodovědný klokan (ZŠ)

16. 10. proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

Tancem proti šikaně (ZŠ)

15. 10. absolvovali naši žáci pohybově-vzdělávací program Tancem proti šikaně. Lekce byla rozdělena na 2 části. V první se dověděli, co to šikana je, jak se projevuje a jak se s ní co nejlépe vypořádat. V druhé taneční části si pak zacvičili na hudbu v klasickém i tanečním provedení a vyzkoušeli si prvky jógy a relaxace.

Setkání důchodců (ZŠ, MŠ)

Sobotní odpolední setkání důchodců (12. 10.) zpestřily hodinovým programem děti ze školky, školy a kroužku country - tanečními vystoupeními, básničkami, zpěvem i hrou na nástroje.

Hledáme nejlepšího mladého chemika (ZŠ)

V říjnu proběhlo školní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019/2020.

Mobilní trilopark (ZŠ)

Prostřednictvím mobilního triloparku si žáci obou stupňů sáhli na skutečné fosilie. Na stanovišti s třímetrovou dinosauří kostrou si odkryli kostru dravého raptora. V rámci dinosauří dílny si každý žák vyrobil a odnesl domů svůj vlastní odlitek uhynulého živočicha. Díky těmto aktivitám mohly děti poznat písmo, jímž moře činí svůj záznam do kamene....

ZŠ - sedmáci si v hodině rodinné výchovy vyzkoušeli obvazovou techniku.

ŠD - podzimní tvoření.

Na poli a na zahrádce aneb poznáváme všemi smysly ovoce a zeleninu

MŠ - Děti poznávaly ovoce na obrázku. Skutečné ovoce a zeleninu poznávaly podle chuti a hmatu. Měly možnost vyzkoušet své znalosti na nové interaktivní tabuli. Celý týden jsme tvořili, zpívali a tancovali na toto téma.

Zmizelé Sudety (ZŠ)

Všechny třídy druhého stupně se zašly podívat do Dvorce u Dubu na putovní výstavu Zmizelé Sudety. Děti měly možnost porovnat místní krajinu a obce v době předválečné a po ní. Vše s laskavým dovolením manželů Steinerových.

BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP

Ve čtvrtek 26. 9. se celá škola zúčastnila hudebního programu BLUES, REGGAE, POP A HIP HOP. Děti si vyslechly písničky v těchto rytmech a dozvěděly se o tom, jak vznikly a co je jejich podstatou.

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí

5. 9. 2019 se uskutečnil Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí, tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí. A naši žáci byli velmi úspěšní! Zvítězili v kategorii mladších i v kategorii starších žáků!

MŠ zveřejňuje dokument Přerušení provozu v MŠ 2019-20.

Slavnostní uvítání prvňáčků

V letošním školním roce v první třídě strunkovické základní školy zasedne 11 žáčků – z toho 6 kluků a 5 holčiček. 2. září dorazili do školy v doprovodu svých nejbližších, přivítali je pan starosta Karel Matějka, paní ředitelka Markéta Vejvodová a jejich třídní učitelka Hana Prášková. První školní den se neobešel bez slz, ale nechyběla ani sladká „ňamka“ a první společné foto. Paní učitelku Hanku a všech 11 prvňáčků jistě čeká super skvělý rok!

Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí

5. 9. 2019 se uskuteční Trojboj dětských družstev o putovní pohár mikroregionu Vlachovo Březí, tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí.

8. seminář knihovníků a informačních pracovníků

Návštěvníci 8. semináře knihovníků a informačních pracovníků z Jižních Čech, který se uskutečnil ve dnech 11. a 12. 7. 2019, byli pohoštěni ve školní jídelně ve Strunkovicích nad Blanicí. Na odpoledne se připravovaly studené mísy, k večeři se uvařil gulášek a na druhý den snídaně formou švédských stolů. Jeden z účastníků jako poděkování napsal báseň pro zaměstnance kuchyně. Moc si toho ceníme.
Za kuchyni Alena Bräuerová

2. 9. 2019 zahájení nového školního roku 2019/2020. V tento den výuka končí v 8:30 h.

V průběhu srpna 2019 byly vytvořeny zcela nové webové stránky ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí.
Autoři: Mgr. Dana Hojková, Tomáš Hojek.